Utlysninger

Søknadsfrist
16.11
2022
Se Resultat

Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling gjennom grensesprengende forskning på tvers av de muliggjørende teknologiene. Bare forskningsorganisasjoner kan søke.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
02.02
2022
Se Resultat

Forskerprosjekt for fornyelse

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Petroleum
Samisk samfunn og kultur
Søknadsfrist
02.02
2022
Se Resultat

Forskerprosjekt for unge talenter

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Banebrytende forskning
Hav
Klima- og polarforskning
Søknadsfrist
02.02
2022
Se Resultat

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
16.11
2022
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene. Søker må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å styrke forskning og forskerrekruttering i museene

Målet med utlysningen er å styrke forskning, forskningskompetanse og samarbeid om FoU-oppgaver som er sentrale for museene. Bare godkjente forskningsorganisasjoner kan søke, i samarbeid med museer utenfor forskningssektoren.

Velferd, kultur og samfunn
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet

Utlysningen er rettet mot godkjente forskningsorganisasjoner og midlene skal gå til samarbeidsprosjekter med tjenester og offentlige myndigheter innenfor justissektoren, familie- og oppvekstsektoren og/eller barnevernet.

Helse
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
09.02
2022
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Hav
Utdanning og kompetanse
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
09.02
2022
Se Resultat

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Energi, transport og lavutslipp
Petroleum
Søknadsfrist
09.02
2022
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt innenfor antimikrobiell resistens i et én-helse perspektiv

Formålet er å utvikle ny kunnskap om tiltak som bidrar til å forstå, håndtere og forebygge utvikling av antimikrobiell resistens (AMR) i et én helse-perspektiv nasjonalt og globalt. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med ikke-forskningsorganisasjoner fra Norge og/eller utviklingsland (LLMIC-land), India og Kina, kan søke.

Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
09.02
2022
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt innenfor global helse

Målet er å støtte forskning på bedre helse for sårbare grupper i lav- og lavere mellominntektsland (LLMICs). Forskningen må være relevant for Bærekraftsmål 3 "God helse for alle" og delmålene under dette. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner og/eller private organisasjoner, kan søke.

Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Søknadsfrist
16.11
2022
Se Resultat

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger

Bedrifter kan søke om støtte fra Pilot-T. Formålet er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til prosjekter for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og dens brukere.

Helse
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Pilot-E: Fleksibilitet i kraftsystemet og fossilfri høytemperatur varme i industrien

Bedrifter kan søke om midler fra PILOT-E. Vi støtter prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé til marked. Tilskudd og støtte til forsknings- og utviklingsarbeidet kommer fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for senere finansiering fra Enova.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Førkommersiell anskaffelse

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til innovative anskaffelser for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor, næringsliv og brukere av offentlige tjenester.

Helse
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
14.09
2022
Se Resultat

Grønn plattform 2022 – hovedutlysning

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser ut inntil 750 millioner kroner for nye treårige Grønn plattform-prosjekter som skal ha oppstart tidlig i 2023. Bedrifter og forskningsinstitutter kan søke.

Bransjer og næringer
Grønn plattform
Søknadsfrist
16.11
2022
Se Resultat

Senter for nukleær forskning

Vi ønsker å styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor det nukleære området ved å opprette ett til to nasjonale sentre. Norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Forskningssenter for skatteøkonomisk forskning

Forskningsrådet utlyser midler til to sentre for skatteøkonomisk forskning. Sentrene skal utvikle kunnskapen om skatt og økonomi og å bidra til et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk forskning i Norge. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

Forskningssenter for kunnskaps- og kompetanseutvikling om EØS-rettens betydning for norsk rett

Formålet med utlysningen er å etablere to forskningssentre for integrering av EØS-rett i norsk rett. Rettsvitenskapelige miljøer som tilbyr mastergrad kan søke.

Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
16.11
2022
Se Resultat

Nettverksstøtte til forskergrupper etter evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge

Formålet er å gi støtte til oppfølgingstiltak etter Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (JUREVAL). Støtten skal gå til nettverksaktiviteter som vil styrke fagutvikling og faglig fornyelse ved de evaluerte organisasjonene og i forskergruppene deres.

Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist
Løpende
08.11.2022
Se Resultat

Forprosjekt til Pilot Helse

Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter støtte til ambisiøse og krevende innovasjonsløp sammen med andre relevante samfunnsaktører. I denne utlysningen kan dere søke om midler til forprosjekt.

Helse
Søknadsfrist
21.09
2022
Se Resultat

AURORA – forskerutveksling for nytt samarbeid mellom Norge og Frankrike

Forskere fra Norge kan få støtte til korte opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med forskningsorganisasjoner i Frankrike kan søke.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
02.05.2022
Se Resultat

Forprosjekt for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Midlene skal gi offentlige virksomheter støtte til å forberede og utvikle innovasjonsprosjekter. Dere kan søke om forprosjektmidler til og med 2. mai 2022.

Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
16.03
2022
Se Resultat

INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA. For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike.

Internasjonalisering
Utdanning og kompetanse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. mars 2024, 02:00 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.