Fagfeller, fagpersoner og paneler

De fleste søknader som sendes til Forskningsrådet blir vurdert av fagfeller/fagpersoner på tema og fagområde søknadene dreier seg om. Vi henter fagfeller/fagpersoner fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Har du søkt, vil du få svar på søknaden i Mitt nettsted. I svarbrevet står det hvilket panel som har vurdert søknaden din.

Fagfeller/fagpersoner benyttet til utlysninger i 2024

Kompetansesenter - Inntil 7 millioner til analyse og koordinering av nettverket BalanseHub

Pilot Helse

Fagfeller/fagpersoner benyttet til utlysninger i 2023

Grønn plattform

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (tematisk utlysning)

Forskerprosjekt for unge talenter (tematisk utlysning)

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Forskningssenter for geopolitikk

Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO)

Fagfeller/fagpersoner benyttet til utlysninger i 2022

Oversikt over fagfeller/fagpersoner for utlysninger i 2022 er ikke lenger tilgjengelig. Navn på fagfeller/fagpersoner er offentlige i ett år etter at søknadsbehandling for en utlysning er ferdig og resultatene er offentliggjort. Dette er i tråd med personvernforordningen (GDPR).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. februar 2024, 21:44 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.