Vi er mer enn 400 engasjerte medarbeidere som jobber med utvikling og administrasjon av forskning og forskningsbasert innovasjon. Allsidig erfaring og fagbakgrunn preger organisasjonen og kulturen vår.

Ledige stillinger

Rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for hav og polar – internasjonalt forskningssamarbeid innen marin forskning - vikariat

Søknadsfrist
24.
okt

Horisont Europa er EU's ambisiøse rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027).  Du vil få et spesielt ansvar for å mobilisere søkere til Horisont Europa, og du vil i tillegg være saksbehandler på de nasjonale utlysningene våre. I første omgang lyses stillingen ut som et vikariat på to år med mulighet til ett års forlengelse eventuelt fast stilling.

Vil du være med å skape nye forretningsmuligheter basert på spennende forskning?

Søknadsfrist
28.
okt

Hvem ser vi etter? Vi ser etter deg som er opptatt av innovasjon og av hvordan forskning kan utnyttes kommersielt for å skape verdier i samfunnet. Du har erfart hva det innebærer å bygge opp og skaffe finansiering til teknologibedrifter, eller så har du kanskje jobbet med kommersialisering av forskning og nye teknologier.

Vil du spille en nøkkelrolle for den kunnskapsbaserte omstillingen i offentlig sektor?

Søknadsfrist
31.
okt

Hva blir arbeidsoppgavene dine? Du vil bli en del av et team som jobber med forskning og innovasjon knyttet til demokrati, styring og fornyelse. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

Vil du bli Teknologirådets nye prosjektleder?

Søknadsfrist
31.
okt

Hovedarbeidsoppgaver

Vil du jobbe med forskningsinstituttenes viktige rolle i det norske forskningssystemet?

Søknadsfrist
03.
nov

Avdeling for instituttpolitikk og sektorsamspill forvalter Forskningsrådets strategiske ansvar for norsk instituttsektor, herunder den statlige grunnfinansieringen til forskingsinstituttene. I tillegg har vi ansvaret for Forskningsrådets investeringer i Sentre for forskningsdrevet innovasjon, Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. Avdelingen har 12 medarbeidere og fordeler årlig omkring 2,2 milliarder kroner. 

Bli oppdatert når nye stillinger legges ut:

Abonner på ledige stillinger