Vi er ca 360 engasjerte medarbeidere som jobber med utvikling og administrasjon av forskning og forskningsbasert innovasjon. Allsidig erfaring og fagbakgrunn preger organisasjonen og kulturen vår.

Vi har

  • ansatte i ti fylker
  • kontor på Svalbard og i Brussel
  • hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo
  • et stort kompetansemangfold hos våre medarbeidere
  • en andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn på 11 prosent
  • et aktivt bedriftsidrettslag
  • bedriftshytte i Hallingdal 
  • lærlinger tilknyttet OK stat

Ledige stillinger

Søknadsfrist
26. mai
2024
Søk nå

Er du interessert i internasjonalt samarbeid for et rent og rikt hav?

Vi søker deg som er interessert i en sentral rolle i utvikling av det blå partnerskapet Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) i Horisont Europa. Arbeidssted vil i de første årene være i Brussel.

Søknadsfrist
26. mai
2024
Søk nå

Kan du tenke deg å jobbe som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel?

En nasjonal ekspert er en tjenestemann/-kvinne utlånt fra forvaltningsorganer i Norge til Europakommisjonen for en periode på inntil tre år. For å være aktuell som søker, må du ha minimum tre års relevant erfaring og ha fast stilling i et norsk departement eller i virkemiddelapparatet for oppfølging av Horisont Europa (Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Norsk romsenter). Du må ha jobbet sammenhengende i minimum ett år hos din nåværende arbeidsgiver før du blir sendt ut. Ordningen er et viktig virkemiddel for Norges EU-arbeid.

Søknadsfrist
27. mai
2024
Søk nå

Vil du være med å skape nye forretningsmuligheter basert på spennende forskning? (Vikariat)

Vi søker rådgiver til vikariat i Avdeling for Nyskaping og regional utvikling fra ca. 15. august 2024 til 15. august 2025. Som rådgiver og saksbehandler innen kommersialisering fra forskning vil du få anledning til å jobbe tett med mange flinke mennesker i forsknings-, investor- og gründermiljøer i Norge. Fagområdet har stor politisk oppmerksomhet, og kommersialisering fra offentlig forskning er kjempeviktig for Norges omstilling i tiden som kommer.

Søknadsfrist
27. mai
2024
Søk nå

Vil du være med å skape nye muligheter for norske bedrifter basert på spennende forskning?

Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver i fast stilling som får jobbe tett med mange flinke mennesker i forsknings-, investor- og gründermiljøer i Norge. Fagområdet har stor politisk oppmerksomhet, og kommersialisering fra offentlig forskning er kjempeviktig for Norges omstilling i tiden som kommer. 

Bli oppdatert når nye stillinger legges ut:

Abonnér på stillinger

Forskningsrådets visjon: Idékraft verden trenger

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 00:03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.