Gjennomført
Se Resultat

Førkommersiell anskaffelse

Viktige datoer

01. jun 2022

Søknadsfrist for å søke om midler til forprosjekt

16. jun 2022

Søkerwebinar

10. aug 2022

Åpen for søknad

21. sep 2022

Søknadsfrist

01. mar 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2023

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

En førkommersiell anskaffelse er en innovativ anskaffelse med forskning som kan brukes når offentlige virksomheter har behov for å utvikle løsninger som ikke finnes enda.  I disse prosjektene beskriver dere som offentlige virksomheter behovet deres og utfordrer forskere og næringsliv til å foreslå innovative løsninger som kan dekke dette behovet. Deretter inngår dere en avtale med leverandørene av de beste forslagene om å kjøpe utviklingen av innovasjonene deres.

På denne måten kan offentlige myndigheter modernisere tjenestene sine, leverandørene kan få en referansekunde og de kan ta en ledende rolle i nye markeder.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte. 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 30 000 000
Tildelte midler
Kr 20 000 000
Mottatte søknader
3
Innvilgede søknader
2
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
341305IVAR IKSSortering og Materialgjenvinning av finstoff fra sorteringsanlegg for restavfallTemaer på tversKr 10 000 00017.02.2023
341301STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTERFangstinnretning for pukkellaks med automatisk sorteringssystemTemaer på tversKr 10 000 00017.02.2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 21:10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.