Takk for innspillene til porteføljeplanen

Til sammen 519 aktører har gitt innspill til planene som legger grunnlaget for fremtidige utlysninger fra Forskningsrådet. Tre av planene er ferdigstilt.

Tre personer som diskuterer
Mange hadde innspill og meninger om de nye porteføljeplanene til Forskningsrådet. Tre av porteføljeplanene er ferdigstilt, mens de fleste blir ferdig i løpet våren/tidlig høst.

I fjor startet vi arbeidet med å revidere planverket som styrer hvilke investeringer i forskning og innovasjon Forskningsrådet skal gjøre i årene som kommer. Planene er forankret i regjeringens forsknings- og innovasjonspolitikk og beskriver konkrete mål innenfor 16 definerte porteføljer 

Skal realisere ambisiøse mål 

For at porteføljeplanene skal bygge på mest mulig oppdatert kunnskap innenfor sine områder, la vi opp til en åpen og bred dialog med aktører og interessenter i alle sektorer om innholdet. Blant annet inviterte vi til skriftlige innspill til kunnskapsgrunnlaget og netthøringer på utkastene til de nye planene.  

— Tusen takk for alle innspillene. De nye porteføljeplanene legger viktige rammer når vi skal nå de ambisiøse målene som er satt for norsk forskning og innovasjon i årene som kommer. Jeg setter derfor veldig stor pris på de viktige perspektivene og forslagene fra forskningsmiljøene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.  

Ulike dialogtiltak og innspillsrunder er blitt gjennomført fra mars 2021 til februar 2022. Til sammen sendte aktører og interessenter inn 519 innspill til de 16 porteføljeplanene. Av virksomhetene som ga innspill til planene, var 329 i offentlig sektor og 190 i privat sektor.  

Se innspill til porteføljeplanene 

Innspillene til de ulike porteføljeplanene finner du her.

Hva skjer nå? 

Enkelte av de nye porteføljeplanene er ferdigstilt, mens de fleste blir ferdig i løpet våren/tidlig høst. Nedenfor finner du en oversikt over status for planarbeidet innenfor de ulike porteføljeplanene. 

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få beskjed når nye porteføljeplaner blir publisert. Husk å krysse av for temaene du er interessert i. 

Porteføljer med ferdig oppdatert plan 

Porteføljer der planen er under oppdatering etter behandling i Styret 

Porteføljer der planen behandles i Styret i juni 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.