Portefølje for humaniora og samfunnsvitenskap

Humaniora og samfunnsvitenskap gir kunnskap om hvordan mennesker og samfunn samhandler, og de kulturelle rammene dette skjer innenfor. Ut fra innsikt i samfunnsutviklingens forutsetninger, kan forskningen på dette feltet gi oss forståelse av hvilke mulige handlingsrom som ligger i samfunnet og i kulturen.

Fem personer som står rundt et nettbrett

Ny portefølje 1/1 -24: Portefølje for banebrytende forskning

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. De tre faglig innrettede porteføljene for Livsvitenskap, Naturvitenskap og teknologi og Humaniora og samfunnsvitenskap slås sammen til ett portefølje for banebrytende forskning. Dette styret vil få ansvaret for de tematisk uavhengige virkemidlene som skal fremme faglig fornyelse og forskning av høy kvalitet (FRIPRO, SFF, med flere), samt det overordnede ansvaret for fagutvikling. 

Porteføljen styres inntil videre etter de gamle porteføljeplanene for Livsvitenskap, Naturvitenskap og teknologi og Humaniora og samfunnsvitenskap

Overordnede planer, Portefølje for humaniora og samfunnsvitenskap

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Humaniora og samfunnsvitenskap, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Camilla Serck-Hanssen, Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, styreleder
Hans Dam Christensen, Københavns Universitet, Danmark
Narve Fulsås, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Tromsø
Kristian Berg Harpviken, Institutt for fredsforskning – PRIO, Oslo
Terje Lohndal, NTNU, Trondheim
Geir Mork, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo
Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen, Bergen
Mari Rege, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Jarle Trondal, Universitetet i Agder, Kristiansand

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2022 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Kontakt

Christian Lund

    Banebrytende forskning

Aktuelt, Portefølje for humaniora og samfunnsvitenskap

Aktuelle arrangementer om humaniora og samfunnsvitenskap

Relaterte prosjekter for humaniora og samfunnsvitenskap som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 06:02 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.