Humaniora og samfunnsvitenskap

Humaniora og samfunnsvitenskap gir kunnskap om hvordan mennesker og samfunn samhandler, og de kulturelle rammene dette skjer innenfor. Ut fra innsikt i samfunnsutviklingens forutsetninger, kan forskningen på dette feltet gi oss forståelse av hvilke mulige handlingsrom som ligger i samfunnet og i kulturen.

Fem personer som står rundt et nettbrett

Overordnede planer

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Humaniora og samfunnsvitenskap, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Camilla Serck-Hanssen, Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, styreleder
Hans Dam Christensen, Københavns Universitet, Danmark
Narve Fulsås, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Tromsø
Kristian Berg Harpviken, Institutt for fredsforskning – PRIO, Oslo
Terje Lohndal, NTNU, Trondheim
Geir Mork, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo
Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen, Bergen
Mari Rege, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Jarle Trondal, Universitetet i Agder, Kristiansand

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2021 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Kontakt

Christian Lund

    Banebrytende forskning

Aktuelt for Humaniora og samfunnsvitenskap

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 20:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.