Portefølje for livsvitenskap

Livsvitenskap omfatter vitenskapsdisipliner som studerer levende organismer og livsprosesser. Biologi og medisin utgjør kjernen, støttet av kjemi, fysikk og matematiske fag. Vi investerer i et bredt spekter av grensesprengende forskning og innovasjon innenfor livsvitenskap. Vi har tilbud til deg enten du kommer fra en forskningsorganisasjon, det offentlige eller næringslivet.

En astronaut står med en telefon i hånden, foran en grønn abstrakt form

Ny portefølje 1/1 -24: Portefølje for banebrytende forskning

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. De tre faglig innrettede porteføljene for Livsvitenskap, Naturvitenskap og teknologi og Humaniora og samfunnsvitenskap slås sammen til ett portefølje for banebrytende forskning. Dette styret vil få ansvaret for de tematisk uavhengige virkemidlene som skal fremme faglig fornyelse og forskning av høy kvalitet (FRIPRO, SFF, med flere), samt det overordnede ansvaret for fagutvikling. 

Porteføljen styres inntil videre etter de gamle porteføljeplanene for Livsvitenskap, Naturvitenskap og teknologi og Humaniora og samfunnsvitenskap

Overordnede planer, Portefølje for livsvitenskap

Porteføljestyret for livsvitenskap

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Livsvitenskap, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Agneta Herlitz, Karolinska Institutet, Sverige, styreleder
Trude Helen Flo, NTNU, Trondheim
Øyvind Fylling-Jensen, NOFIMA, Tromsø
Inge Jonassen, Universitetet i Bergen, Bergen
Gun Peggy Strømstad Knudsen, Folkehelseinstituttet, Oslo
Emilie Lasson, NorthSea Therapeutics, Oslo
Niels Jørgen Olesen, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
Anne Simonsen, Universitetet i Oslo, Oslo
Rune Toftgård, Karolinska Institutet, Sverige
Pål Jarle Johnsen, Universitetet i Tromsø
Simen Rød Sandve, NMBU, Ås

 

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Kontakt

Line Mariann Grønning-Wang

    Banebrytende forskning

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2022 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Aktuelle arrangementer om livsvitenskap

Fant ingen arrangementer

    Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

    Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.01 CEST

    Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.