Hav

Norsk maritim næring er internasjonalt ledende, og norsk havbruk- og fiskerinæring er viktige eksportnæringer. Norge har også den høyeste andelen havforskere pr innbygger i verden. Kunnskap og teknologiutvikling for bærekraftig forvaltning av havet, er nødvendig for å sikre et rent og rikt hav, sunn og trygg sjømat, og bærekraftige, verdiskapende og konkurransedyktige norske havnæringer.

En person som sitter i en ubåt, med tang og tare rundt på utsiden av båten

Overordnede planer

FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling

Les om Havforskningstiåret

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Hav, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde, styreleder
Arne Karlsen
, Gunnar Klo AS, Øksnes
Bente Torstensen, Nofima, Bergen
Bjørn Johan Vartdal, DNV GL, Bærum
Brit Hjeltnes, Selvstendig næringsdrivende, Bergen
Erik Olsen, Havforskningsinstituttet, Bergen
Ingrid Schjølberg, NTNU, Trondheim 
Pia Meling, Massterly AS, Lysaker
Trude Borch, Akvaplan-niva, Tromsø

Kontakt

Hanna Lee Behrens

    Hav og polar

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2021 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelt for Hav

Aktuelle arrangementer

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.