Hav

Norsk maritim næring er internasjonalt ledende, og norsk havbruk- og fiskerinæring er viktige eksportnæringer. Norge har også den høyeste andelen havforskere pr innbygger i verden. Kunnskap og teknologiutvikling for bærekraftig forvaltning av havet, er nødvendig for å sikre et rent og rikt hav, sunn og trygg sjømat, og bærekraftige, verdiskapende og konkurransedyktige norske havnæringer.

En person som sitter i en ubåt, med tang og tare rundt på utsiden av båten

Overordnede planer

FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling

Les om Havforskningstiåret

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Hav, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Kjell Bjordal, Norsk Landbrukskjemi, Molde, styreleder
Arne Karlsen, Gunnar Klo AS, Øksnes
Bente Torstensen, Nofima, Bergen
Bjørn Johan Vartdal, DNV GL, Bærum
Brit Hjeltnes, Selvstendig næringsdrivende, Bergen
Erik Olsen, Havforskningsinstituttet, Bergen
Ingrid Schjølberg, NTNU, Trondheim 
Ketil Hylland, Universitetet i Oslo, Oslo
Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde
Pia Meling, Massterly AS, Lysaker
Trude Borch, Akvaplan-niva, Tromsø

Kontakt

Hanna Lee Behrens

    Hav og polar

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2020 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelt for Hav

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 14:01 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.