Samisk samfunn og kultur

Porteføljen for Samisk samfunn og kultur finansierer forskning som skal bidra til å utvikle ny kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt. Porteføljens bredde omfatter forskning på samiske problemstillinger innenfor hovedsakelig humaniora og samfunnsvitenskap, men er også åpen for naturvitenskapelig forskning innenfor feltet klima og miljø som har en direkte tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap.

Illustrasjon av forsker utendørs i vinterlandskap med måleutstyr og laptop. Nordlys på himmelen og lavvo i bakgrunnen

Overordnet plan for samisk samfunn og kultur

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyre for Samisk samfunn og kultur

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Samisk samfunn og kultur, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Lill Tove Fredriksen, Universitetet i Tromsø (leder for porteføljestyret)
Anne Lene Turi Dimpas, SANKS, Finnmarkssykehuset
Astri Dankertsen, Nord universitet
Fransisca K. Herbst, Hattfjelldal kommune
John-Marcus Kuhmunen, Samisk høyskole
Morten Melgaard, Grønlands Universitet og Københavns Universitet
Oddmund Andersen, Árran Lulesamisk senter
Raimo Valle, Troms og Finmark fylkeskommune
Stine Rybråten, Norsk institutt for naturforskning
Ulf Mörkenstam, Universitetet i Stockholm

Observatører:

Katri Somby, Sametinget
Nancy Vibeke Olsen, Kommunal- og distriktsdepartementet
(KDD)

ble tildelt til samisk forskning i 2022

33,9millioner kroner

Prosjektbanken

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

 

Se prosjektene

Kontakt

Elisabeth Westphal

    Velferd og utdanning

Aktuelt for Samisk

Aktuelle arrangementer

Fant ingen arrangementer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.