Petroleum

Petroleumsnæringen er den største blant havnæringene, målt i verdiskaping, investeringer, eksportverdi og inntekter for staten, og bidrar med arbeidsplasser over hele landet. Forskning og teknologiutvikling er viktig for å sikre fortsatt verdiskaping fra sektoren, for å utvikle sektoren i bærekraftig retning og for bidra til at kompetanse og løsninger fra sektoren kan anvendes inn i nye næringer.

To personer som tar high five mellom en oljeplatform og et fjell

Overordnede planer

Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser

Forskningsrådet har i perioden 2018–2021 gitt støtte til 137 nye prosjekter innen petroleumsforskning, både hos forskningsmiljøene og i næringslivet, som vil bidra til energieffektivisering og reduksjon av klimagasser. De treffer både teknologi som kan implementeres raskt, og langsiktig forskning rettet mot 2050-målene.

Les rapporten

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Petroleum, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Per Gerhard Grini, Equinor, Trondheim, styreleder
Martin Foss, IFE, Skedsmo
Alfred Hanssen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Arvid Østhus, Oljedirektoratet, Stavanger
Hege Kverneland, Desert Control, Sandnes
Runar Rugtvedt, Norsk Industri - Olje og gass, Oslo
Taran Thune, Universitet i Oslo, Norge
Charlotte Skourup, ABB, Oslo
Eirik Sønneland, Validé, Stavanger
Jorunn Elise Tharaldsen, Petroleumstilsynet, Stavanger
Malin Torsæter, SINTEF, Trondheim

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Kontakt

Ingrid Anne Munz

    Energi og energiomstilling

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2021 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Aktuelt for Petroleum

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 02:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.