Portefølje for petroleum

Petroleumsnæringen er den største blant havnæringene, målt i verdiskaping, investeringer, eksportverdi og inntekter for staten, og bidrar med arbeidsplasser over hele landet. Forskning og teknologiutvikling er viktig for å sikre fortsatt verdiskaping fra sektoren, for å utvikle sektoren i bærekraftig retning og for bidra til at kompetanse og løsninger fra sektoren kan anvendes inn i nye næringer.

To personer som tar high five mellom en oljeplatform og et fjell

Ny portefølje 1/1-24: Portefølje energi og transport

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen for petroleum er slått sammen med energi, transport og lavutslipp til en ny portefølje kalt portefølje for energi og transport. I tillegg er maritim sektor fra den tidligere Porteføljen for hav lagt inn i den nye porteføljen. Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter planene til de gamle porteføljene.

Overordnede planer, Portefølje for petroleum

En gul installasjon står på havbunnen. Gjennom vannflaten ser man opp på en oljeplattform

Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser

Forskningsrådet har i perioden 2018–2021 gitt støtte til 137 nye prosjekter innen petroleumsforskning, både hos forskningsmiljøene og i næringslivet, som vil bidra til energieffektivisering og reduksjon av klimagasser. De treffer både teknologi som kan implementeres raskt, og langsiktig forskning rettet mot 2050-målene.

Les rapporten

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Petroleum, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Per Gerhard Grini, Equinor, Trondheim, styreleder
Martin Foss, IFE, Skedsmo
Alfred Hanssen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Arvid Østhus, Oljedirektoratet, Stavanger
Hege Kverneland, Desert Control, Sandnes
Runar Rugtvedt, Norsk Industri - Olje og gass, Oslo
Charlotte Skourup, ABB, Oslo
Eirik Sønneland, Validé, Stavanger
Jorunn Elise Tharaldsen, Petroleumstilsynet, Stavanger
Malin Torsæter, SINTEF, Trondheim

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Kontakt

Ingrid Anne Munz

    Energi og energiomstilling

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2022 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Aktuelle arrangementer om petroleum

Fant ingen arrangementer

    Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.37 CEST

    Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.