Portefølje for helse

Porteføljen skal dekke hele bredden fra helsefremmende tiltak og forebygging, via diagnostikk, behandling og rehabilitering, til organisering og effektivisering av helse- og omsorgstjenestene. God folkehelse, trygge helsetjenester av høy kvalitet og en konkurransedyktig helsenæring er mål for Forskningsrådets innsats. Porteføljetyret skal videreutvikle porteføljen for å bidra til et bærekraftig helse-, omsorgs- og velferdstilbud til alle.

En lege som trykker på et nettbrett, med et stetoskop som ramme på hele illustasjonen

Nye porteføljer 1/1-24

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen for helse videreføres i samme form som tidligere.

Overordnede planer, Portefølje for helse

HelseOmsorg21-monitor - statistikk om forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg

Les mer

Porteføljestyre for helse fra 1/1 -24

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Helse, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Ole A. Andreassen, UiO (Leder)
Dawit Shawel Abebe, OsloMet
Eirik Abildsnes, Kristiansand kommune
Tone Frost Bathen, NTNU
Eric Breit, Handelshøyskolen BI
Ole Jesper Dahlberg, Curida
Sameline Grimsgård, UiT
Bettina Husebø, UiB
Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF (Forskningssystemet)
Susanna Siri, UiT
Frode Strisland, SINTEF Digital
Joakim Sundnes, Simula
Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin
Annica Øygard, Folkehelseforeningen

Kontakt

Alexandra Bjørk-Skaflestad

    Helse og offentlig sektor

Torbjørg Øyslebø

    Helse og offentlig sektor

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2022 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelle arrangementer om helse

Fant ingen arrangementer

    Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

    Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.04 CEST

    Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.