Helse

God folkehelse, trygge helsetjenester av høy kvalitet og konkurransedyktige helsenæringer er mål for Forskningsrådets satsinger på helseforskning og -innovasjon. Vi investerer i grunnleggende og anvendt forskning i hele bredden fra helsefremmende tiltak og forebygging via diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom til organisering og effektivisering av helse- og omsorgstjenestene.

En lege som trykker på et nettbrett, med et stetoskop som ramme på hele illustasjonen

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Helse, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Arnfinn Sundsfjord, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø, styreleder
Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo, Oslo
Kristin Bjordal, Oslo universitetssykehus, Oslo
Eric Breit, Handelshøyskolen BI
Tine Curtis, Aalborg kommune, Danmark
Anita Das, PwC Norge og NTNU, Trondheim
Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune, Kristiansand
Jens Halvard Grønlien, GlaxoSmithKline, Oslo
Bettina Husebø, Universitetet i Bergen, Bergen 
James B. Lorens, BerGenBio og Universitetet i Bergen, Bergen
Jon Magnussen, NTNU, Trondheim
Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset
Annica Øygard, Folkehelseforeningen, Oslo 

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

HelseOmsorg21-monitor - statistikk om forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg

Les mer

Kontakt

Alexandra Bjørk-Skaflestad

    Helse og offentlig sektor

Torbjørg Øyslebø

    Helse og offentlig sektor

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2021 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelt for Helse

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 16:43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.