Demokrati, styring og fornyelse

Samfunnet er avhengig av et velfungerende og robust demokrati. Store samfunnsutfordringer og behov for omstilling, krever en innovativ offentlig sektor i samspill med næringslivet og sivilsamfunnet. Vi trenger effektiv og bærekraftig styring, forvaltning og økonomisk politikk. Som samfunn må vi være godt forberedt på kriser og uforutsette hendelser.

Folk som sitter oppe på taket av bygninger å ser på et brev som blir postet.

Overordnede planer for demokrati, styring og fornyelse

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Demokrati, styring og fornyelse, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo, Oslo, styreleder
Moa Bjørnson, Molobyen, Bodø og Træna
Matz Dahlberg, Uppsala universitet, Sverige
Jørn Rangnes, Vestfold fylkeskommune, Tønsberg
Lise Hellebø Rykkja, Universitetet i Bergen, Bergen
Anne Cathrin Østebø, Validé, Stavanger
Ragnar Torvik, NTNU, Trondheim
Tone Merethe Aasen, Trondheim kommune og NTNU, Trondheim
Eirik Holmøyvik, Universitetet i Bergen, Bergen

Kontakt

Bjarne Oppedal

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2021 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Aktuelt for Demokrati, styring og fornyelse

Aktuelle arrangementer

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 22:37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.