Portefølje for demokrati, styring og fornyelse

Samfunnet er avhengig av et velfungerende og robust demokrati. Store samfunnsutfordringer og behov for omstilling, krever en innovativ offentlig sektor i samspill med næringslivet og sivilsamfunnet. Vi trenger effektiv og bærekraftig styring, forvaltning og økonomisk politikk. Som samfunn må vi være godt forberedt på kriser og uforutsette hendelser.

Folk som sitter oppe på taket av bygninger å ser på et brev som blir postet.

Nye porteføljer 1/1-24: Portefølje for demokrati, styring og fornyelse splittes opp

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen for global utvikling og internasjonale relasjoner slås sammen med deler av demokrati, styring og fornyelse dvs samfunnsikkehetsforskningen, lov og rett, samt forskningen på demokrati og styring og forvaltning (innovasjon i offentlig sektor er nå lagt inn i porteføljen for innovasjon). Ny portefølje heter portefølje for demokrati og global utvikling.

Den delen av portefølje for demokrati styring og fornyelse som omhandler innovasjon i offentlig sektor legges til portefølje for innovasjon

Den målrettede satsingen på samfunnsøkonomisk forskning flyttes til portefølje for velferd og utdanning.

Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter planene til de gamle porteføljene.

Overordnede planer, Portefølje for demokrati, styring og fornyelse

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Demokrati, styring og fornyelse, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo, Oslo, styreleder
Moa Bjørnson, Molobyen, Bodø og Træna
Matz Dahlberg, Uppsala universitet, Sverige
Jørn Rangnes, Vestfold fylkeskommune, Tønsberg
Lise Hellebø Rykkja, Universitetet i Bergen, Bergen
Anne Cathrin Østebø, Validé, Stavanger
Ragnar Torvik, NTNU, Trondheim
Tone Merethe Aasen, Trondheim kommune og NTNU, Trondheim
Eirik Holmøyvik, Universitetet i Bergen, Bergen

Kontakt

Bjarne Oppedal

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2022 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Aktuelle arrangementer om demokrati styring og fornyelse

Fant ingen arrangementer

    Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 07.40 CEST

    Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.