Portefølje for industri og tjenestenæringer

Porteføljen skal bidra til et bærekraftig norsk næringsliv, grønn innovasjon, økt kommersialisering og økt verdiskaping gjennom å ta i bruk forskningsbasert kunnskap som grunnlag for fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet.

Personer som sitter på forskjellige plattformer rundt en grønn kube.

Overordnede planer, Portefølje for Industri og tjenestenæringer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Industri og tjenestenæringer, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Eirik Næss Ulseth, PubGene, Oslo, styreleder
Ingrid Teigland Akay, Hadean Ventures, Oslo
Silje Helene Aschehoug, SINTEF, Raufoss
Erlend Bullvåg, Kunnskapsparken Bodø AS / Nord Universitet
Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Eirik Gjelsvik, Backegruppen, Bærum
Ivar Horneland Kristensen, Tokt, Oslo
Kristin Misund, Borregaard, Sarpsborg
Lillian Olsen, Halogen, Oslo
Margrethe Skattum, Nammo, Raufoss
Elisabeth Drange Tønnessen, Kristiansand dyrepark, Kristiansand

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Kontakt

Tore Søiland

    Industri og tjenestenæringer

Aktuelt, Portefølje for Industri og tjenestenæringer

Aktuelle arrangementer om industri og tjenestenæringer

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. februar 2024, 13:58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.