Portefølje for industri og tjenestenæringer

Porteføljen skal bidra til et bærekraftig norsk næringsliv, grønn innovasjon, økt kommersialisering og økt verdiskaping gjennom å ta i bruk forskningsbasert kunnskap som grunnlag for fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet.

Personer som sitter på forskjellige plattformer rundt en grønn kube.

Nye porteføljer 1/1-2024: Portefølje for innovasjon

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Den tidligere porteføljen for industri og tjenestenæringer slås sammen med den delen av demokrati, styring og fornyelse som omhandler innovasjon i offentlig sektor, samt SFI og offentlig- og nærings-ph.d. til portefølje for innovasjon. Porteføljen for innovasjon styres inntil videre etter de respektive porteføljeplanene som omhandler områdene den nye porteføljen.

Overordnede planer, Portefølje for Industri og tjenestenæringer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Industri og tjenestenæringer, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Eirik Næss Ulseth, PubGene, Oslo, styreleder
Ingrid Teigland Akay, Hadean Ventures, Oslo
Silje Helene Aschehoug, SINTEF, Raufoss
Erlend Bullvåg, Kunnskapsparken Bodø AS / Nord Universitet
Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Eirik Gjelsvik, Backegruppen, Bærum
Ivar Horneland Kristensen, Tokt, Oslo
Kristin Misund, Borregaard, Sarpsborg
Lillian Olsen, Halogen, Oslo
Margrethe Skattum, Nammo, Raufoss
Elisabeth Drange Tønnessen, Kristiansand dyrepark, Kristiansand

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Kontakt

Tore Søiland

    Industri og tjenestenæringer

Aktuelle arrangementer om industri og tjenestenæringer

Fant ingen arrangementer

    Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juli 2024, kl. 00.52 CEST

    Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.