Portefølje for energi, transport og lavutslipp

Porteføljen for energi, transport og lavutslipp arbeider for at energi- og transportsektorene skal levere bærekraftige, smarte og sikre løsninger, teknologier og tjenester, og at vi som innbyggere og samfunnsaktører tar klima- og miljøvennlige valg som reduserer press på naturmangfoldet.

Person som sitter å skriver i en blokk, en vindmølle står mellom skoene

Ny portefølje 1/1-24: Energi og transport

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen for energi, transport og lavutslipp slås sammen med petroleum til Portefølje for energi og transport. I tillegg er maritim sektor fra den tidligere Porteføljen for hav lagt inn i den nye porteføljen. Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter de gamle planene.

Overordnede planer, Portefølje for energi, transport og lavutslipp

Inne i et fabrikkanlegg, en mann ser på en rekke med store og like installasjoner

Forskningsrådets hydrogensatsing 2021

Les mer om hydrogensatsningen

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Energi, transport og lavutslipp, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Hans Erik Vatne, Hydro, Oslo, styreleder
Ole Andreas Hagen, NHO, Oslo
Ingeborg Palm Helland, Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim
Johan Hustad, NTNU, Trondheim
Kristin Linnerud, NMBU, Ås
Nils Røkke, SINTEF, Trondheim
Erik Sauar, Cenate AS, Askim
Anne Vera Skrivarhaug, Longyearbyen lokalstyre, Svalbard
Elisabeth Maråk Støle, Bergen
Henriette Undrum, Equinor, Trondheim
Ragnhild Wahl, ITS Norway, Oslo

Kontakt

Katrine Wyller

    Energi og energiomstilling

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2022 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelle arrangementer om energi, transport og lavutslipp

Fant ingen arrangementer

    Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

    Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.46 CEST

    Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.