Portefølje for energi, transport og lavutslipp

Porteføljen for energi, transport og lavutslipp arbeider for at energi- og transportsektorene skal levere bærekraftige, smarte og sikre løsninger, teknologier og tjenester, og at vi som innbyggere og samfunnsaktører tar klima- og miljøvennlige valg som reduserer press på naturmangfoldet.

Person som sitter å skriver i en blokk, en vindmølle står mellom skoene

Overordnede planer, Portefølje for energi, transport og lavutslipp

Forskningsrådets hydrogensatsing 2021

Les mer om hydrogensatsningen

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Energi, transport og lavutslipp, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Hans Erik Vatne, Hydro, Oslo, styreleder
Ole Andreas Hagen, NHO, Oslo
Ingeborg Palm Helland, Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim
Johan Hustad, NTNU, Trondheim
Kristin Linnerud, NMBU, Ås
Nils Røkke, SINTEF, Trondheim
Erik Sauar, Cenate AS, Askim
Anne Vera Skrivarhaug, Longyearbyen lokalstyre, Svalbard
Elisabeth Maråk Støle, Bergen
Henriette Undrum, Equinor, Trondheim
Ragnhild Wahl, ITS Norway, Oslo

Kontakt

Katrine Wyller

    Energi og energiomstilling

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2022 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelt, Portefølje for energi, transport og lavutslipp

Aktuelle arrangementer om energi, transport og lavutslipp

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 08:10 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.