Global utvikling og internasjonale relasjoner

Hvordan påvirker de globale prosessene Norge? Hvordan nå FNs bærekraftsmål? Hvordan utjevne forskjeller i helsetilstanden verden over?

Et par som sitter på toppen av kloden og holder hender

Overordnede planer for global utvikling og internasjonale relasjoner

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Global utvikling og internasjonale relasjoner, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Liv Tørres, Internasjonal direktør LO, Oslo, styreleder
Kerry Brown, Professor, Kings College, Storbritannia
Christopher Cramer, Institute for Development Studies, SOAS, Storbritannia
Rainer-Elk Anders, University of Bath, Storbritannia
Niklaus Labhardt, Professor, Swiss Tropical and Public Health Institute, Sveits
Elise Must, Hydro, Oslo
Juliet Nabyonga-Orem, Dr., World Health Organisation, Zimbabwe
Isabelle Schierenbeck, Göteborgs Universitet, Sverige
Camilla Tenne Nørup Sørsensen, Forsvarsakademiet, Danmark
Nynke van den Broek, Professor, Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM), Storbritannia
Annelies Zoomers, Universitetet i Utrecht, Nederland

Kontakt

Kristin Høiby

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Sakslister og referater 2023

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2022 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Aktuelt for Global utvikling

Aktuelle arrangementer

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 03:21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.