Portefølje for global utvikling og internasjonale relasjoner

Hvordan påvirker de globale prosessene Norge? Hvordan nå FNs bærekraftsmål? Hvordan utjevne forskjeller i helsetilstanden verden over?

Et par som sitter på toppen av kloden og holder hender

Ny portefølje 1/1-2024: Portefølje for demokrati og global utvikling

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen for global utvikling og internasjonale relasjoner slås sammen med deler av demokrati, styring og fornyelse dvs samfunnsikkehetsforskningen, lov og rett, samt forskningen på demokrati og styring og forvaltning (innovasjon i offentlig sektor er nå lagt inn i porteføljen for innovasjon) til Portefølje for demokrati og global utvikling. Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter de gamle planene.

Overordnede planer, Portefølje for global utvikling og internasjonale relasjoner

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Global utvikling og internasjonale relasjoner, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Liv Tørres, Internasjonal direktør LO, Oslo, styreleder
Kerry Brown, Professor, Kings College, Storbritannia
Christopher Cramer, Institute for Development Studies, SOAS, Storbritannia
Rainer-Elk Anders, University of Bath, Storbritannia
Niklaus Labhardt, Professor, Swiss Tropical and Public Health Institute, Sveits
Elise Must, Hydro, Oslo
Juliet Nabyonga-Orem, Dr., World Health Organisation, Zimbabwe
Isabelle Schierenbeck, Göteborgs Universitet, Sverige
Camilla Tenne Nørup Sørsensen, Forsvarsakademiet, Danmark
Nynke van den Broek, Professor, Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM), Storbritannia
Annelies Zoomers, Universitetet i Utrecht, Nederland

Kontakt

Kristin Høiby

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Sakslister og referater 2023

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2022 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Aktuelt, Portefølje for global utvikling

Aktuelle arrangementer om global utvikling

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:35 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.