Naturvitenskap og teknologi

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak realisere grensesprengende forskning av høy vitenskapelig kvalitet innenfor naturvitenskap og teknologi. Innenfor ROMFORSKNING skal investeringene i tillegg bidra til sentral norsk deltakelse i prioriterte satellitt- og rakettprosjekter gjennom ESA, i tillegg til vitenskapelige prosjekter som utnytter EISCAT og NOT.

Person som står under satellitter og holder den ene hånden over hodet

Overordnede planer

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Naturvitenskap og teknologi, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Eva Sørensen, University College London, Storbritannia, styreleder
Inga Berre, Universitetet i Bergen, Bergen
Andreas Carlson, Universitetet i Oslo, Oslo
Mari-Ann Einarsrud, NTNU, Trondheim
Odd Arne Lorentsen, Gen2 Energy, Borre
Eli Ringdalen, SINTEF, Mo i Rana
Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet, Danmark
Rune Storvold, NORCE, Tromsø
Magne Sydnes, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Bo Wahlberg, KTH, Sverige

Kontakt

Harald Holm Simonsen

    Banebrytende forskning

Sakslister og referater 2023

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2021 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelt for Naturvitenskap og teknologi

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 09:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.