Portefølje for naturvitenskap og teknologi

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak realisere grensesprengende forskning av høy vitenskapelig kvalitet innenfor naturvitenskap og teknologi. Innenfor ROMFORSKNING skal investeringene i tillegg bidra til sentral norsk deltakelse i prioriterte satellitt- og rakettprosjekter gjennom ESA, i tillegg til vitenskapelige prosjekter som utnytter EISCAT og NOT.

Person som står under satellitter og holder den ene hånden over hodet

Ny portefølje 1/1 -24: Portefølje for banebrytende forskning

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. De tre faglig innrettede porteføljene for Livsvitenskap, Naturvitenskap og teknologi og Humaniora og samfunnsvitenskap slås sammen til ett portefølje for banebrytende forskning. Dette styret vil få ansvaret for de tematisk uavhengige virkemidlene som skal fremme faglig fornyelse og forskning av høy kvalitet (FRIPRO, SFF, med flere), samt det overordnede ansvaret for fagutvikling. 

Porteføljen styres inntil videre etter de gamle porteføljeplanene for Livsvitenskap, Naturvitenskap og teknologi og Humaniora og samfunnsvitenskap

Overordnede planer, Portefølje for naturvitenskap og teknologi

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Naturvitenskap og teknologi, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Eva Sørensen, University College London, Storbritannia, styreleder
Inga Berre, Universitetet i Bergen, Bergen
Andreas Carlson, Universitetet i Oslo, Oslo
Mari-Ann Einarsrud, NTNU, Trondheim
Odd Arne Lorentsen, Gen2 Energy, Borre
Eli Ringdalen, SINTEF, Mo i Rana
Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet, Danmark
Rune Storvold, NORCE, Tromsø
Magne Sydnes, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Bo Wahlberg, KTH, Sverige

Kontakt

Harald Holm Simonsen

    Banebrytende forskning

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2022 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelle arrangementer om naturvitenskap og teknologi

Fant ingen arrangementer

    Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

    Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.03 CEST

    Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.