Klima og polar

Klimaforskningen skal gi kunnskap om klimasystemet og menneskenes påvirkning på klimaet, hvilke effekter klimaendringene har, og hvordan samfunnet kan kutte utslipp og tilpasse seg endringene. Polarforskningen skal gi økt kunnskap for klima- og økosystemforståelse som grunnlag for politikk, forvaltning og bærekraftig næringsutvikling i polare områder.

Person som skriver i en notatblokk, personen har på seg klær for en polarekspedisjon, over hodet til personen går det en annen i snøen

Overordnede planer

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Klima og polar, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Hanne Greiff Johnsen, Equinor, Trondheim, styreleder
Eivind Selvig, Civitas, Oslo
Tor Eldevik, Universitetet i Bergen, Bergen
Sandrine Benard, Miljødirektoratet, Oslo
Tove Gabrielsen, Universitetet i Agder/UNIS, Kristiansand
Alf Håkon Hoel, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Bo Møllesøe Vinther, Københavns Universitet, Danmark
Bjørn Samset, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen, Bergen
Ellen Øseth, Norsk Polarinstitutt, Tromsø
Camilla Brattland, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Liv-Hege Seglsten, GREEN Tech AS, Molde

Den Arktiske forskningsavtalen

Avtalen skal styrke det vitenskapelige samarbeidet og legge til rette for forskning og kunnskapsutvikling i Arktis. Avtalen ble undertegnet i 2017.

Les om avtalen

Kontakt

Lena Cappelen Endresen

    Hav og polar

Jon L. Fuglestad

    Hav og polar

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2021 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelt for Klima og polar

Aktuelle arrangementer

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 08:37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.