Portefølje for velferd, kultur og samfunn

Porteføljen skal gi relevant kunnskap for å møte og håndtere sentrale samfunnsutfordringer på velferds- og kulturområdet. Porteføljen skal stimulere innovasjon og investere i forskning av høy kvalitet på områder som velferd og velferdstjenester, arbeidsliv og -marked, migrasjon og integrering, kultur, medier og historiske og kulturelle dimensjoner ved samfunn og samfunnsutvikling.

Illustrasjon som beskriver velferd kultur og samfunn

Ny portefølje 1/1-2024: Velferd og utdanning

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen velferd, kultur og samfunn slås sammen med utdanning og kompetanse til den nye portefølje for velferd og utdanning. Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter de gamle planene.

Overordnede planer, Portefølje for velferd, kultur og samfunn

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Velferd, kultur og samfunn, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Einar Lie, Universitetet i Oslo, Oslo, styreleder
Trine Bille, Copenhagen Business School CBS, Danmark
Janne Paulsen Breimo, Nord universitet, Bodø
Ragnar Bøe Elgsaas, LO, Oslo
Dag Elgesem, Universitetet i Bergen, Bergen
Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo, Oslo
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino
Olof Åslund, Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, Sverige

Kontakt

Siri H. Hollekim Haaland

    Velferd og utdanning

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2022 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Aktuelt, Portefølje for velferd, kultur og samfunn

Fant ingen aktuelle sider

Aktuelle arrangementer om velferd, kultur og samfunn

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Fant ingen aktuelle sider

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 02:38 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.