Porteføljeplanen for Petroleum

Finansiering

Olje- og energidepartementet (OED), Kunnskapsdepartementet (KD) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) finansierer den målrettede aktiviteten i porteføljen i budsjettformålene PETROMAKS 2, DEMO2000 og PETROSENTER. Øvrig relevant aktivitet innenfor petroleum finansieres i hovedsak igjennom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og KD.

Figur 3 viser finansieringskildene for de forskjellige budsjettformålene som porteføljestyret for petroleum har ansvaret for.

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar i 2021. Millioner kroner (M).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.