Porteføljeplanen for Petroleum

Prioriteringer

Ny teknologi og kunnskap, og evnen til å ta dette i bruk raskt, vil bli avgjørende for en effektiv og bærekraftig ressursforvaltning og for å holde kostnader og miljøbelastning nede, redusere CO2-utslipp kraftig, og forbedre sikkerheten offshore kontinuerlig. Fremover blir det enda viktigere å sikre mer radikal innovasjon, og å skalere velfungerende løsninger, ettersom utfordringene som må løses er store.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.