Porteføljeplanen for Petroleum

Prioriteringer

Ny teknologi og kunnskap, og evnen til å ta dette i bruk raskt, vil bli avgjørende for en effektiv og bærekraftig ressursforvaltning og for å holde kostnader og miljøbelastning nede, redusere CO2-utslipp kraftig, og forbedre sikkerheten offshore kontinuerlig. Fremover blir det enda viktigere å sikre mer radikal innovasjon, og å skalere velfungerende løsninger, ettersom utfordringene som må løses er store.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 18:45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.