Porteføljeplanen for Petroleum

Faglige og teknologiske prioriteringer

Porteføljen er åpen for alle fag og teknologier som bygger opp under hovedmålene og delmålene for porteføljen. Porteføljen vil likevel ha overvekt av prosjekter knyttet til matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT fag). Det er i stor grad behov for utvikling av tverrfaglighet i forskningen. I denne sammenhengen er det viktig at de forskjellige fagdisiplinene bidrar til å løse felles målsetninger i prosjektene. Dette kan innebære ulike kombinasjoner av MNT og/eller samfunnsvitenskapelige fag, som også inkluderer økonomiske, politiske, juridiske og sosiokulturelle problemstillinger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. februar 2024, 15:42 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.