Porteføljeplanen for Petroleum

Faglige og teknologiske prioriteringer

Porteføljen er åpen for alle fag og teknologier som bygger opp under hovedmålene og delmålene for porteføljen. Porteføljen vil likevel ha overvekt av prosjekter knyttet til matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT fag). Det er i stor grad behov for utvikling av tverrfaglighet i forskningen. I denne sammenhengen er det viktig at de forskjellige fagdisiplinene bidrar til å løse felles målsetninger i prosjektene. Dette kan innebære ulike kombinasjoner av MNT og/eller samfunnsvitenskapelige fag, som også inkluderer økonomiske, politiske, juridiske og sosiokulturelle problemstillinger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 23.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.