Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Vedlegg: Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen

For oversiktens skyld er det i illustrasjonen brukt korte, stikkordsmessige formuleringer. 

Se teksten for fullstendige beskrivelser.

image9yo3f.png

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 21:28 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.