Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede resultater (output)

Resultater er direkte sluttprodukter ("output") av de enkelte prosjektene. De ulike søknadstypene og støtteformene vil gi resultater av forskjellig type. Porteføljestyret vil derfor målrette bruken av virkemidler for å bygge en sammensatt og robust kunnskapsbase på ansvarsområdene. 

Resultatindikatorene kan være:

Vitenskapelige resultater 

  • Vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner og rekrutteringsstillinger 

Innovasjonsresultater 

  • Produkter, tjenester, prosesser, løsninger og nye forretningsmodeller 
  • Patenter, lisenser og avtaler 

Brukerrettet  

  • Økt anvendbarhet av kunnskap for brukerne, kunnskapsoppsummeringer, bedre beslutningsgrunnlag, modeller for beslutninger, mer sektorovergripende kunnskapsutvikling, prosesser og løsninger
  • Populærvitenskapelige framstillinger og målgruppeorienterte formidlingsaktiviteter

Anvendelse av forskning i undervisning, politikkutforming og forvaltning 

  • Råd og styringsmodeller, Stortingsmeldinger og lovverk mm.

 Samarbeid, nettverk og internasjonalisering 

  • Grad av brukermedvirkning i prosjekter  
  • Tverrfaglig samarbeid 
  • Medieoppslag, andre formidlingsindikatorer 
  • Samarbeid nasjonalt og internasjonalt 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.