Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Samfunnsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot. Porteføljeplanen for humaniora og samfunnsvitenskap har følgende samfunnsmål som støtter opp under Forskningsrådets strategi: 

  1. Norge har en solid kunnskapsbase med grunnleggende og banebrytende humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning av høy vitenskapelig kvalitet 
  2. Forskningssystemet fremmer åpenhet, tilgjengelige infrastrukturer og internasjonalt samarbeid som kommer humanistiske og samfunnsvitenskapelig forskningsmiljøer til gode  
  3. Store bærekraft- og samfunnsutfordringer blir håndtert ved bruk av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:20 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.