Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Finansiering

Porteføljestyrets egne investeringer (Banebrytende forskning) er finansiert fra Kunnskapsdepartementets budsjettpost for langsiktig, grunnleggende forskning (post 52). Porteføljestyrets egne investeringer var på 329 millioner kroner i 2021, og dette utgjorde 16 prosent av fagporteføljen til humaniora og samfunnsvitenskap.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.