Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Finansiering

Porteføljestyrets egne investeringer (Banebrytende forskning) er finansiert fra Kunnskapsdepartementets budsjettpost for langsiktig, grunnleggende forskning (post 52). Porteføljestyrets egne investeringer var på 329 millioner kroner i 2021, og dette utgjorde 16 prosent av fagporteføljen til humaniora og samfunnsvitenskap.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:38 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.