Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Finansiering

Porteføljestyrets egne investeringer (Banebrytende forskning) er finansiert fra Kunnskapsdepartementets budsjettpost for langsiktig, grunnleggende forskning (post 52). Porteføljestyrets egne investeringer var på 329 millioner kroner i 2021, og dette utgjorde 16 prosent av fagporteføljen til humaniora og samfunnsvitenskap.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 23:36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.