Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlig sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe nyskapende og nyttig forskning og innovasjoner som er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene. I porteføljen for humaniora og samfunnsvitenskap er forskningsinstitusjonene særlig viktige. Forskere i hele karriereløpet er viktige for å oppnå målene, og de er i hovedsak målgruppen for investeringer og rådgivende tiltak. Denne porteføljeplanen har følgende brukermål: 

 1. Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten 
  Sikre velfungerende åpne konkurransearenaer for grunnleggende og banebrytende forskning og godt internasjonalt forskningssamarbeid. 
 2. Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier 
  Sikre rekruttering og finansiering på ulike stadier av karriereløpet og god kjønnsbalanse og mangfold på alle nivåer. 
 3. Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur 
  Utnytte digitaliseringens potensiale innenfor fagområdene ved å utnytte data bedre og investere i digitale infrastrukturer.  
 4. Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning 
  Utnytte potensialet for kvalitetsheving og kunnskapsdeling i åpen forskning og håndtere dilemmaer og bygge kunnskap om åpen forskning innenfor fagområdene.  
 5. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer leverer forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer  
  Humanioras potensiale innenfor utfordringsdrevet forskning må utnyttes bedre og samfunnsvitenskap styrkes på relevante områder for å realisere målene i Forskningsrådets strategi.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.