Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Tematiske prioriteringer

Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning er nødvendig for å få en god og helhetlig tilnærming til komplekse samfunnsutfordringer. Det er derfor avgjørende at humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver og problemstillinger er godt integrert i alle de strategiske områdene i Forskningsrådets strategi: Hav, Grønt skifte, Helse og velferd, Teknologi og digitalisering og Samhørighet og globalisering.  

Bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål er et hovedmål i strategien. For å få til en bærekraftig samfunnsutvikling må vi både øke forståelsen av hva vi mener med bærekraft i ulike sammenhenger og ha kunnskap om de kulturelle og samfunnsmessige mulighetsbetingelsene for en slik utvikling. Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning er avgjørende for å forstå hvordan sosiale, etiske, kulturelle, politiske og juridiske aspekter kan bidra til at samfunnet beveger seg i en bærekraftig retning. Et spørsmål kan for eksempel være hvilke faktorer som kan hemme og hvilke som kan fremme at mennesker og samfunn tar i bruk ny teknologi og kompetanse.  

Dagens internasjonale samfunn er preget av mer politisk, økonomisk, religiøs og sosial turbulens der ulikheten øker og demokratiske styringsmodeller utfordres i mange land. Det er nødvendig med kunnskap om betingelser for demokratisk styring og regulering, tillit og ytringsfrihet. Vi må forstå politiske, sosiale og kulturelle utviklingstrekk i samfunnet nasjonalt og internasjonalt. 

Hovedprioritering:  

  • humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver innarbeides i de tematiske porteføljenes arbeid for å nå målet om bærekraftig utvikling og målene i de strategiske områdene.  

   

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.