Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Vedlegg: Kunnskapsgrunnlag og sentrale dokumenter

Porteføljen dekker flere tematiske områder med mange ulike trender som er oppsummert under gjennomgangen av de respektive temaene i delporteføljene i kapitlene 3.1 til 3.3.

Eksempler på viktige kunnskapsgrunnlag og førende dokumenter er:

Sentrale norske politiske og strategiske dokumenter:

Kunnskapsgrunnlag og analyser

EUs strategiske dokumenter

  • EU-kommisjonens A Clean Plant for All
  • EU-kommisjonens lang tids visjon om klimanøytralt EU i 2050 (2050 long-term strategy, 2018)
  • EU's Ren energi til alle (Clean Energy for all Europeans package, 2019)
  • EUs grønne pakke (Green Deal)
  • SET (Strategic Energy Technology) planen
  • EUs mobilitetsstratgi (Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future)

Andre internasjonale dokumenter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:12 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.