Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Vedlegg: Kunnskapsgrunnlag og sentrale dokumenter

Porteføljen dekker flere tematiske områder med mange ulike trender som er oppsummert under gjennomgangen av de respektive temaene i delporteføljene i kapitlene 3.1 til 3.3.

Eksempler på viktige kunnskapsgrunnlag og førende dokumenter er:

Sentrale norske politiske og strategiske dokumenter:

Kunnskapsgrunnlag og analyser

EUs strategiske dokumenter

Andre internasjonale dokumenter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 10:59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.