Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Vedlegg: resultater fra investeringsporteføljen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 11:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.