Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Analyse av delportefølje og programmer

Porteføljen omfatter to delporteføljer; delportefølje energi og lavutslipp og delportefølje transport med delvis overlappende innsats som vist i Figur 2-1. Figur 4-1 viser hvordan totalporteføljen er bygget opp av investeringsporteføljen, andre investeringer og bevilgninger fra EU.

Figur 4-1. Totalportefølje Energi, transport og lavutslipp, 2021-tall.

I den videre rapporteringen er det valgt å rapportere for delporteføljene og hvert underliggende temaområde. Energibruk i transport rapporteres under energi og lavutslipp, selv om deler av energibruk i transport hører inn under transport.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.