Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Analyse av delportefølje og programmer

Porteføljen omfatter to delporteføljer; delportefølje energi og lavutslipp og delportefølje transport med delvis overlappende innsats som vist i Figur 2-1. Figur 4-1 viser hvordan totalporteføljen er bygget opp av investeringsporteføljen, andre investeringer og bevilgninger fra EU.

Figur 4-1. Totalportefølje Energi, transport og lavutslipp, 2021-tall.

I den videre rapporteringen er det valgt å rapportere for delporteføljene og hvert underliggende temaområde. Energibruk i transport rapporteres under energi og lavutslipp, selv om deler av energibruk i transport hører inn under transport.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 07.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.