Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Vedlegg: Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen

For oversiktens skyld er det i illustrasjonen brukt korte, stikkordsmessige formuleringer. 

Se teksten for fullstendige beskrivelser.

image9yo3f.png

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 22.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.