Årsrapporten for 2022

Satsing på forsking og innovasjon gjer Norge betre rusta til å møte dei store samfunnsutfordringane og auke verdiskapinga. I 2022 utbetalte Forskingsrådet 11,6 milliardar til forsking og innovasjon av høg kvalitet, og ga norske styresmakter kunnskapsbaserte råd om utviklinga av forskings- og innovasjonssystemet. 

Last ned årsrapporten for 2022 (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 09:33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.