Årsrapporten for 2022

Satsing på forsking og innovasjon gjer Norge betre rusta til å møte dei store samfunnsutfordringane og auke verdiskapinga. I 2022 investerte Forskingsrådet 11,7 milliardar i forsking og innovasjon av høg kvalitet, og ga norske styresmakter kunnskapsbaserte råd om utviklinga av forskings- og innovasjonssystemet. 

Last ned årsrapporten for 2022 (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 02:48 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.