Årsrapporten for 2023

Satsing på forsking og innovasjon gjer Norge betre rusta til å møte dei store samfunnsutfordringane og auke verdiskapinga. I 2023 utbetalte Forskingsrådet 11,5 milliardar til forsking og innovasjon av høg kvalitet, og ga norske styresmakter kunnskapsbaserte råd om utviklinga av forskings- og innovasjonssystemet. 

Last ned årsrapporten for 2023 (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.