Årsrapporten for 2021

Dei samla investeringane våre i forsking og innovasjon i 2021 var på 11,9 milliardar. Dette er det høgaste aktivitetsnivået vi har hatt nokon gong. Det er ein markant auke i innsatsen mot områda i langtidsplanen som bidreg til auka forsking og innovasjon i næringslivet. Det er også ein stor auke på dei områda som fremjar grøn omstilling.

Last ned årsrapporten for 2021 (pdf)
Forside av årsrapport 2021 med bilde av en demonstrasjon om klima

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 07.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.