Eksempler på prosjekter vi har støttet

Norges største forskningsprosjekt noensinne

Arven etter Nansen handler om det store matfatet i Barentshavet. Nytten samfunnet vil få ut av prosjektet, er større enn vi kunne forutse, forteller prosjektlederen, professor Marit Reigstad ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

 • Publisert
 • 7. juni 2024

Norges største forskningsprosjekt noensinne

 • Publisert
 • 7. juni 2024

Arven etter Nansen handler om det store matfatet i Barentshavet. Nytten samfunnet vil få ut av prosjektet, er større enn vi kunne forutse, forteller prosjektlederen, professor Marit Reigstad ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Forskning kan redde den norske naturen

Tusenvis av norske naturområder ødelegges. Tap av biologisk mangfold truer både naturen og menneskers liv. Forskningsprosjektene ECoMAP og Ecogaps skal forbedre måten vi forvalter og planlegger bruk av land og vann i Norge.

 • Publisert
 • 5. april 2024

Forskning kan redde den norske naturen

 • Publisert
 • 5. april 2024

Tusenvis av norske naturområder ødelegges. Tap av biologisk mangfold truer både naturen og menneskers liv. Forskningsprosjektene ECoMAP og Ecogaps skal forbedre måten vi forvalter og planlegger bruk av land og vann i Norge.

Forskning med ultralyd redder liv og beskytter naturen

Forskningssenteret CIUS, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), bruker ultralyd til å oppdage hjertefeil hos ufødte barn, overvåke skipsvrak som lekker sennepsgass og til å undersøke helsen til oppdrettslaks. Ved hjelp av forskning og innovasjon kan ultralydteknologi løse utallige samfunnsproblemer.

 • Publisert
 • 5. april 2024

Forskning med ultralyd redder liv og beskytter naturen

 • Publisert
 • 5. april 2024

Forskningssenteret CIUS, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), bruker ultralyd til å oppdage hjertefeil hos ufødte barn, overvåke skipsvrak som lekker sennepsgass og til å undersøke helsen til oppdrettslaks. Ved hjelp av forskning og innovasjon kan ultralydteknologi løse utallige samfunnsproblemer.

Kan forskning gi oss et plastfritt samfunn?

Årlig produseres det 400 millioner tonn plast. 12 millioner tonn av plasten havner i havet. Orkla og NHHs forskningsprosjekt viser hvordan forskning kan gi oss mindre plast, et renere miljø og samtidig skape nye jobber.

 • Publisert
 • 14. februar 2024

Kan forskning gi oss et plastfritt samfunn?

 • Publisert
 • 14. februar 2024

Årlig produseres det 400 millioner tonn plast. 12 millioner tonn av plasten havner i havet. Orkla og NHHs forskningsprosjekt viser hvordan forskning kan gi oss mindre plast, et renere miljø og samtidig skape nye jobber.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.