Forskingsrådets statistikk baserer seg på data frå søknader og innvilga prosjekt i porteføljen vår. Vi genererer statistikk om søkjarane, om den forskingsmessige innhaldet og kvaliteten på søknadene og korleis investeringane våre i forsking og innovasjon utviklar seg over tid og fordeler seg langs mange ulike dimensjonar.

I rådgivinga og analysen vår av det norske forskings- og innovasjonssystemet, nyttar vi oss av ei rekkje datakjelder som blir samla og gjord tilgjengelege gjennom samarbeid med eksterne partnarar.

Evalueringane gir eit godt kunnskapsgrunnlag for avgjerder knytte til forskingsløyvingar og for forskingspolitisk rådgiving til institusjonar og offentlege styresmakter. Evalueringsverksemda vår er med på å sikre kvalitet, effektivitet og relevans i forskinga.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:35 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.