Forskningsrådets statistikk baserer seg på data fra søknader og innvilgede prosjekter i vår portefølje. Vi genererer statistikk om søkerne, om søknadenes forskningsmessige innhold og kvalitet og hvordan våre investeringer i forskning og innovasjon utvikler seg over tid og fordeler seg langs mange forskjellige dimensjoner.

I vår rådgivning og analyse av det norske forsknings- og innovasjonssystemet benytter vi oss av en rekke datakilder som samles og gjøres tilgjengelig gjennom samarbeid med eksterne partnere.

Evalueringene gir et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger knyttet til forskningsbevilgninger og for forskningspolitisk rådgivning til institusjoner og offentlige myndigheter. Evalueringsvirksomheten er med på å sikre kvalitet, effektivitet og relevans i forskningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 16:53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.