Hvem kan søke om forskningsmidler?

Hva kan du søke om?

Finansiering i samarbeid med andre

Vi har en del utlysninger sammen med andre aktører som SIVA, Innovasjon Norge og Enova. Eksempler på slike ordninger er Grønn plattform, Pilot T (nye mobilitetsløsninger), Pilot E (miljøvennlig energiteknologi) og Pilot Helse. Følg med på aktuelle utlysninger for å se hva vi lyser ut akkurat nå. 

Hvordan søke?

Abstrakte former i blått

Skrive søknad og budsjett

Det er lurt å være ute i god tid og bli kjent med søknadsskjemaet når du skal skrive en søknad til oss. Vi har samlet nyttige tips, generelle krav til søknaden og informasjon om de ulike søknadstypene våre. Her kan du også få tips om hvordan du setter opp budsjettet.

Få tips til søknadsskrivingen
Abstrakte former som er gul, blå og grå

Slik behandler vi søknadene

Det er noen fellestrekk for hvordan vi behandler de aller fleste søknadene som kommer inn til oss. Dette er de viktigste stegene i en typisk søknadsbehandling med ekstern vurdering.

Les om trinnene i søknadsbehandlingen

Hva skjer hvis prosjektet får midler?

Abstrakte former i grønn som likner på puslespillbrikker

Når dere har fått finansiering

Når dere blir tildelt midler til et prosjekt skriver dere en kontrakt med oss. Kontrakten beskriver vilkårene for bruken av forskningsmidler, og hvilke rettigheter og plikter partene har i gjennomføringen av prosjektet. Her har vi samlet det du trenger å vite.

Hva skjer etter vedtak om finansiering

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.