Arrangementer

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Søkerwebinar: Helse, velferd og arbeid

22. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

ERC søknadslesedag i Oslo

25. okt

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Søkerwebinar: Arealer under press

25. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Project Management and Reporting in Horizon 2020 and Horizon Europe (for NTNU only)

Kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

Horizon Europe/2020 Master of Finance and EC Audits

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Oppstartsmøte for nye "arealer under press"-prosjekter

26. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Få innblikk i hva slags klima- og miljøprosjekter Forskningsrådet finansierer.

Energiforskningskonferansen 2021

26. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Grant Agrement preparation and the Consortium Agreement in Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurset - webinar - gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

Oppstartsmøte for nye prosjekter om sirkulær økonomi

27. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Er du er nysgjerrig på hva slags prosjekter Forskningsrådet finansierer for å gjøre samfunnet mer sirkulært?

Søkerwebinar: Bærekraftig landbruk og mat

27. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Søkerwebinar: Omstilling og tilpasning til klimaendringene

27. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Søkerwebinar: Marin forskning

29. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Søkerwebinar: Økonomiske problemstillinger knyttet til det grønne skiftet

29. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Panorama-seminar: Muligheter for forsknings- og innovasjonssamarbeid med Sør-Korea

01. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Sør-Korea er med i Panoramastrategien. Hva betyr det for muligheter for samarbeid? Lær om finansieringsmuligheter i Forskningsrådet og hos sør-koreanske forskningsråd.

Svalbardkonferansen 2021

02. nov - 03. nov

Vi inviterer igjen til Svalbardkonferanse på Scandic Fornebu, Oslo.

Financial Rules of H2020 and Horizon Europe

03. nov - 04. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2 Kurset - webinar - gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Horisont Europa - Prosjektutvikling 1

03. nov

Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.

ERC søknadslesedag i Bergen

03. nov

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Presentasjon av kulturmiljø- og kulturarvprosjekter

04. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Lær om forskningsprosjekter innenfor kulturmiljø og kulturarv.

Møte om strategisk samfinansiering av doktorgrads- og postdoktorkandidater

MSCA COFUND 2021

04. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Norske institusjoner har mulighet til å søke om samfinansiering av doktorgradskandidater og postdoktorer gjennom Marie Sklodowska-Curie Actions sin COFUND-ordning. Bli kjent med ordningen her på dette møtet.

Søkerwebinar: Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

05. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Årskonferanse for Regionale forskningsfond 2021

05. nov

Årskonferansen for de regionale forskningsfondene reiser spørsmål om hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle regionale forskningsfond skal ha fremover.

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Søkerwebinar: Global helse og antimikrobiell resistens

08. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

ERC søknadslesedag i Trondheim

08. nov

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Søkerwebinar: Sirkulær økonomi i produksjon og forbruk av ferdigvarer

08. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

EU R&I Proposal Writing: the first steps

Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

Budgeting in Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

Research and Innovation Project Management the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

Horizon 2020 and Horizon Europe Project Management and Finance

11. nov - 12. nov

Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

Sunn, holdbar og kortreist – hvordan kan teknologi bidra til å gi forbrukerne den maten de vil ha?

AgTech 2021

11. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Vi oppdaterer deg på det siste av kunnskap og trender innen landbruksteknologi, både i næringslivet og fra forskningen.

ERC søknadslesedag i Tromsø

12. nov

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Financial Rules of H2020 and Horizon Europe

Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2 Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Forskningsfrokost: Integrering og samfunnsdeltakelse – hva vet vi om hva som fungerer?

16. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Bli med på forskningsfrokost på Kulturhuset i Oslo og hør om pågående forskning for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Du kan delta fysisk eller digitalt.

SkatteFUNN-kurs for Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal

18. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter. Du vil også lære om hvordan du søker SkatteFUNN.

Kildens årskonferanse: Likestilling i det grønne skiftet

18. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Intervensjonsforskning: Hvordan lykkes bedre med søknader til Forskningsrådet

19. nov

Hvordan få til gode intervensjonsstudier innenfor velferd, helse og utdanning? I dette seminaret belyser vi hva som er viktig i planleggingsfasen og forskningsdesignet for å lykkes.

Folkeforskning i Norge

19. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Delta fysisk eller digitalt på denne første samlingen for å etablere et nettverk for folkeforskning i Norge.

ERC søknadslesedag i Ås/NMBU

22. nov

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Søkerwebinar: Demokrati, styring og fornyelse

22. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

God forskning - nyttig forskning? Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2021

24. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Vi lover innledere du kan lære noe av, tankevekkende samtaler og aktuelle debatter om retningen for norsk forskning og innovasjon.

Horizon Europe Proposal Development

Kurset handler essensielt om hvordan du forvandler en forsknings- og innovasjonside' til et attraktivt forslag. Hva du må skrive og råd om hvordan du kan strukturere og presentere ideene dine. En praktisk øvelse med å evaluere et forslag bidrar til å understreke noen viktige leksjoner. Alle deltaker bes ta med egne PC/nettbrett.

The 5th Norwegian Circular Economy Conference and Matchmaking 2021

25. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Horizon Europe Proposal Development

Kurset handler essensielt om hvordan du forvandler en forsknings- og innovasjonside' til et attraktivt forslag. Hva du må skrive og råd om hvordan du kan strukturere og presentere ideene dine. En praktisk øvelse med å evaluere et forslag bidrar til å understreke noen viktige leksjoner. Alle deltaker bes ta med egne PC/nettbrett.

Lansering av Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge

25. nov

Vi presenter evalueringskomiteens rapporter og anbefalinger om norsk rettsvitenskapelig forskning.

Søkerwebinar: Forskerprosjekt

25. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar for deg som skal søke om Forskerprosjekt. Dette webinaret holdes på norsk.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Project Management and Reporting in Horizon 2020 and Horizon Europe

Kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

Webinar om MSCA Staff Exchanges 2021

30. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

MSCA Staff Exchanges (SE) er arvtageren i Horisont Europa etter ordningen MSCA RISE i forrige rammeprogram, og fokuserer på kunnskapsoverføring og utveksling av forskningsansatte internasjonalt og intersektorielt.

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Grant Agrement preparation and the Consortium Agreement in Horizon Europe

Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

EU R&I Proposal Writing: the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

Budgeting in Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Horizon Europe/2020 Master of Finance and EC Audits

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsfrokost: Omstilling og endring i arbeidslivet - Hva sier forskningen?

07. des
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Bli med på forskningsfrokost på Kulturhuset i Oslo og hør om pågående forskning for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Du kan delta fysisk eller digitalt.

Horisont Europa - Prosjektutvikling 1

07. des

Kurs - webinar. Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.

Søkerwebinar: Forskerprosjekt (på engelsk)

07. des
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar for deg som skal søke om Forskerprosjekt. Dette webinaret holdes på engelsk.

ERC søknadslesedag i Oslo

08. des

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Impact and Exploitation - the business-oriented approach

Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

Innovation in EU R&I projects

Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag.

Research and Innovation Project Management the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Dissemination and Open Access in HEU

I dette kurset lærer du gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektets resultater til viktige eksterne målgrupper. Vi vil vise deg ulike måter å analysere målgruppene dine, hvordan bygge en god merkevare og hvordan du kan engasjere målgrupper og andre interessenter engasjert.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.