Arrangementer

Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2-days)

Arrangementet strømmes

Webinar (2-days): Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2 Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Innspillsmøte om Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på hydrogen og ammoniakk

background
24. jun

Vi skal etablere et nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på hydrogen og ammoniakk, og nå ønsker vi innspill til utlysningen og vurdering av søknader.

MSCA Postdoktorstipender (PF) 2021: Informasjonsmøte

Kvinnesilhuett forestiller Marie Curie
24. jun
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Vi informerer om 2021-utlysningen av Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships for forskere i fasen 0-8 år etter doktograd.

Norsk lansering av IEAs veikart til globalt nullutslipp 2050

Møt IEA-sjef Fatih Birol

Fatih Birol
24. jun
Arrangementet strømmes

Innovation in EU R&I projects

EU-flagg
25. jun
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag.

MSCA Doctoral Networks (DN) 2021: Informasjonsmøte

Kvinnesilhuett forestiller Marie Curie
25. jun
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Vi forklarer hva som gjelder i Horisont Europa ut fra den informasjon som er tilgjengelig før åpning av utlysningen 22. juni.

Impact and Exploitation - the business-oriented approach (2x0,5 days)

Arrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

Dissemination and Open Access in HEU

background
30. jun
Arrangementet strømmes

Webinar: I dette kurset lærer du gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektets resultater til viktige eksterne målgrupper. Vi vil vise deg ulike måter å analysere målgruppene dine, hvordan bygge en god merkevare og hvordan du kan engasjere målgrupper og andre interessenter engasjert.

Innspillmøte om porteføljeplanen for Klima og polar

background
06. sep
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Havforskningstiåret - workshop om Sørishavet

background
20. sep - 22. sep
Arrangementet strømmes

Horizon Europe Proposal Development

background
29. sep

Horizon Europe Proposal Development

background
30. sep

International Conference on Maritime Hydrogen & Marine Energy

background
19. okt - 20. okt
Arrangementet strømmes

Bli med på de siste oppdateringene om teknologi, politikk og prosjekter innen maritim hydrogenteknologi og marin energiindustri!

Svalbardkonferansen 2021

Svalbard-landskap
02. nov - 03. nov

Vi inviterer igjen til Svalbardkonferanse på Scandic Fornebu, Oslo.

Årskonferanse for Regionale forskningsfond

background
05. nov

Årskonferansen for de regionale forskningsfondene reiser spørsmål om hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle regionale forskningsfond skal ha fremover.

Horizon Europe Proposal Development

background
24. nov

Horizon Europe Proposal Development

background
25. nov