Arrangementer

Annet

Åpen digital kafé: Horisont Europa - klynge 5: Klima, energi og mobilitet

Bli med på vår åpen digitale kafé for klynge 5 i Horisont Europa! Den overordnede driveren for klynge 5 – Klima, energi og mobilitet, er å akselerere den grønne og digitale omstillingen, og tilhørende transformasjon av vår økonomi, industri og samfunn med sikte på å oppnå klimanøytralitet i Europa innen 2050.

Annet

Åpen digital kafé: Horisont Europa - klynge 5: Klima, energi og mobilitet

Bli med på vår åpen digitale kafé for klynge 5 i Horisont Europa! Den overordnede driveren for klynge 5 – Klima, energi og mobilitet, er å akselerere den grønne og digitale omstillingen, og tilhørende transformasjon av vår økonomi, industri og samfunn med sikte på å oppnå klimanøytralitet i Europa innen 2050.

29. nov
Annet

ERC Søknadslesedag i Stavanger

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). 

Annet

ERC Søknadslesedag i Stavanger

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). 

Kurs

C.3 - Master of Project Management and Reporting in HE and H2020

C.3 - Dette kurset er for deg som ønsker å bli en god prosjektleder for et EU-prosjekt. Kurset fokuserer på samarbeidsprosjektene i Horisont Europa og Horisont 2020. Vi gjennomgår Grant Agreement og Consortium Agreement, to viktige premissgivere for EU-prosjekter, og du lærer hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder.

Kurs

C.3 - Master of Project Management and Reporting in HE and H2020

C.3 - Dette kurset er for deg som ønsker å bli en god prosjektleder for et EU-prosjekt. Kurset fokuserer på samarbeidsprosjektene i Horisont Europa og Horisont 2020. Vi gjennomgår Grant Agreement og Consortium Agreement, to viktige premissgivere for EU-prosjekter, og du lærer hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder.

05. des – 06. des
Annet

ERC Søknadslesedag i Bergen

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). 

Annet

ERC Søknadslesedag i Bergen

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). 

Kurs

B.2 - Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

B.2 - Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Kurs

B.2 - Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

B.2 - Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

07. des – 08. des
Konferanse

Forskningsrådets kvinnehelsekonferanse

Det forskes for lite på en rekke sykdommer som utelukkende eller i hovedsak rammer kvinner. Hvor vi forsker mest i dag og hvor kunnskapshullene er størst?

Konferanse

Forskningsrådets kvinnehelsekonferanse

Det forskes for lite på en rekke sykdommer som utelukkende eller i hovedsak rammer kvinner. Hvor vi forsker mest i dag og hvor kunnskapshullene er størst?

07. des
Annet

ERC Søknadslesedag i Bergen

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). 

Annet

ERC Søknadslesedag i Bergen

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). 

Seminar

Forskningsfrokost: Når skapes utenforskap?

I denne forskningsfrokosten har vi bedt arbeidslivsforsker Simen Markussen og utdanningsforsker Henrik Zachrisson om å krysse faggrensene og kombinere kunnskapen og perspektivene sine. Målet er å løfte frem nye ideer og politiske muligheter.

Seminar

Forskningsfrokost: Når skapes utenforskap?

I denne forskningsfrokosten har vi bedt arbeidslivsforsker Simen Markussen og utdanningsforsker Henrik Zachrisson om å krysse faggrensene og kombinere kunnskapen og perspektivene sine. Målet er å løfte frem nye ideer og politiske muligheter.

08. des
Kurs

D.2 - Financial rules of Horizon Europe and H2020

D.2 - Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Kurs

D.2 - Financial rules of Horizon Europe and H2020

D.2 - Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

13. des – 14. des
Seminar

Søkerwebinar: Samfunnsoppdrag jordhelse i Horisont Europa (Del 2)

Samfunnsoppdrag jordhelse (Mission A Soil Deal for Europe) er en del av EUs ambisiøse strategi for å skape et klimanøytralt Europa innen 2050. Snart lanserer EU nye utlysninger innen samfunnsoppdrag jordhelse. Gjennom to arrangementer får du høre om mulighetene i både utlysningene og innen det EU kaller levende laboratorier.

Seminar

Søkerwebinar: Samfunnsoppdrag jordhelse i Horisont Europa (Del 2)

Samfunnsoppdrag jordhelse (Mission A Soil Deal for Europe) er en del av EUs ambisiøse strategi for å skape et klimanøytralt Europa innen 2050. Snart lanserer EU nye utlysninger innen samfunnsoppdrag jordhelse. Gjennom to arrangementer får du høre om mulighetene i både utlysningene og innen det EU kaller levende laboratorier.

13. des
Annet

ERC Søknadslesedag på Lysaker

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). 

Annet

ERC Søknadslesedag på Lysaker

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). 

Kurs

D.3 - Horizon Europe/2020 Financial Audits

D.3 - Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. For å få fullt utbytte av kurset er det en forutsetning å ha gjennomført D2-kurset, da D.3-kurset bygger på D.2

Kurs

D.3 - Horizon Europe/2020 Financial Audits

D.3 - Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. For å få fullt utbytte av kurset er det en forutsetning å ha gjennomført D2-kurset, da D.3-kurset bygger på D.2

15. des
Kurs

E.3 - Grant Week (B.1+C.1+D.1)

E.3 - Grant Week kurset vil gi en grunnleggende oversikt over fordeler og ulemper med Horizon Europa samarbeidsprosjekter. Deltakerne kunne være med en eller alle tre dagene avhengig av interesse og tilgjengelighet.

Kurs

E.3 - Grant Week (B.1+C.1+D.1)

E.3 - Grant Week kurset vil gi en grunnleggende oversikt over fordeler og ulemper med Horizon Europa samarbeidsprosjekter. Deltakerne kunne være med en eller alle tre dagene avhengig av interesse og tilgjengelighet.

10. jan 2023 – 12. jan 2023
Annet

Arctic Frontiers 2023 - Emerging Leaders

Emerging Leaders samler unge fagfolk fra forskning, forvaltning og industri fra mange ulike land til en uke med diskusjoner, oppgaver og meningsutveksling.

Annet

Arctic Frontiers 2023 - Emerging Leaders

Emerging Leaders samler unge fagfolk fra forskning, forvaltning og industri fra mange ulike land til en uke med diskusjoner, oppgaver og meningsutveksling.

27. jan 2023 – 02. feb 2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 19.56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.