Arrangementer

09
jun
10
jun

Konferansen HAVBRUK2020 – klima for havbruk? samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning.

Forskningsorganisasjon
Hav
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
09
jun

Kurset i Oslo er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
09
jun

På webinaret får du siste nytt om biokol og pyrolyse i 12 korte innlegg, og moglegheit til å treffe andre med same interesse. Forskingsrådet orienterer om sine finansieringsordningar for innovasjonsprosjekt innan bioøkonomi.

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Offentlig sektor
10
jun

Kurset i Stavanger er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10
jun
11
jun

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
10
jun

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
11
jun
12
jun

Kurs (webinar) i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
11
jun

Velkommen til webinar om årets utlysninger innenfor planforskning, samfunnssikkerhet, effekter av kommune- og regionsreformene og innovasjon i offentlig sektor.

Demokrati, styring og fornyelse
Forskningsorganisasjon
Kommunikasjon og formidling
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Offentlig sektor
Utdanning og kompetanse
12
jun

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
16
jun
17
jun

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
16
jun

Kurs (webinar) i Trondheim: Forskningsrådet og NTNU tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
16
jun

Velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 16. september.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Offentlig sektor
16
jun

Velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til førkommersielle anskaffelser med søknadsfrist 16. september.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Offentlig sektor
17
jun

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Bransjer og næringer
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Offentlig sektor
Petroleum
17
jun
18
jun

Kurs (webinar) i Tondheim: Forskningsrådet og NTNU tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
17
jun

Kurs (webinar) i Bergen (kun for NHH): A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

17
jun

I dette webinaret gjennomgår vi generelle krav til søknader til utlysningen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, og spesifikt ta for oss temaet om forskning på kulturmiljøer

Forskningsorganisasjon
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Næringsliv
Velferd, kultur og samfunn
18
jun

Kurs (webinar) i Bergen: Forskningsrådet og NHH tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
18
jun

På Bionæringsdagen får du høre fra bedrifter som har satset på forskning og utvikling. Du får vite litt om hva som skal til for å lykkes. Du vil også få praktiske råd om hvordan du kan søke støtte fra Forskningsrådet, og du vil få muligheten til å møte forskerene som kan løse de utfordringene du jobber med.

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Offentlig sektor
19
jun

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Næringsliv
22
jun
23
jun

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
22
jun

Velkommen til webinar om årets utlysninger innenfor bioøkonomi og innovasjon i offentlig sektor.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Offentlig sektor
23
jun
24
jun

Kurset er avlyst. Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
25
jun
26
jun

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
29
jun
30
jun

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
31
aug
03
sep

Forskningsrådet er arrangør av ONS Innovasjonsparken. I Innovasjonsparken skal vi fremheve norsk innovasjon. Hele 18 innovative bedrifter med spennende teknologier får mulighet til vise seg frem på standen.

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
04
sep

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
15
sep
16
sep

Kurs i Trondheim. Forskningsrådet of NTNU tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
22
sep
23
sep

Kurs i Trondheim. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
06
okt
07
okt

Norges forskningsråd og Norsk Polarinstitutt inviterer til Antarktisseminar i Tromsø 9.-10. juni 2020. Seminaret er det tredje i rekken og følger opp seminarene fra 2016 og 2018.

Forskningsorganisasjon
Klima- og polarforskning
12
okt

Kurs i Stavanger. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
28
okt

Årskonferansen for de regionale forskningsfondene 2020 reiser spørsmål om hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle regionale forskningsfond skal ha fremover.

03
nov
04
nov

Kurs i Bergen: Forskningsrådet og NHH tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
05
nov

Kurs i Bergen: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
10
nov
11
nov

Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
17
nov

Kurs i Kristiansand. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
18
nov

Kurs i Oslo. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
25
nov

Ny dato for Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2020 er onsdag 25. november på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs gate 30 i Oslo. Konferansen var planlagt 24. mars, men måtte flyttes pga. COVID-19-pandemien. Vi tar forbehold om at det kan bli enkelte endringer i programmet.