Kva handlar samfunnsoppdraget om?

Målet med samfunnsoppdraget er å redusere talet på unge som står utanfor utdanning, samfunns- og arbeidsliv. Kva er det som påverkar god oppvekst? Dette må vi som samfunn jobbe målretta og på tvers av sektorar for å finne ut meir om. Involverte departement vil vere Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet
Forskingsrådet er sekretariatet for samfunnsoppdraget. Vi leier ei operativ gruppe som i 2023 skal foreslå organisering og konkrete mål for samfunnsoppdraget frå 2024 og framover. Det vil bli lagt til rette for brei involvering frå samfunnet.

Organisering av samfunnsoppdraget

Operativ gruppe

Operativ gruppe består av representantar frå DOGA, Utdanningsdirektoratet (Udir), Helsedirektoratet, Arbeids, og velferdsdirektoratet (AVdir), KS, Barne-, ungdoms –og familiedirektoratet (BufDir), Kulturtanken og Forskingsrådet. Gruppa blir leia av Forskingsrådet.

Sekretariat

Rita Bergersen (leiar), Siv Øverås, Kari Tonhild Aune, Camilla Oftebro, Mette Nygård Smith og Siri Hollekim Haaland, alle Forskningsrådet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Send oss en e-post med innspill til problemstillinger vi kan jobbe med, eller spørsmål du kan ha om samfunnsoppdraget.

Send oss en e-post

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 01:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.