Muligheter for å gi innspill på møter i november og desember

Operativ gruppe vil i november invitere til ein serie møte der det blir mogleg å gi innspel til mål og innretning for gjennomføringa av samfunnsoppdraget.

Tidspunkt og lokalisering for alle møta finn du i lista under. I tillegg er det planlagt eit møte til: 

  • 27.–28. november: Lukka møte for KS barnehage og grunnskolenettverk, om helheitleg oppvekst og inkludering

Kva handlar samfunnsoppdraget om?

Målet med samfunnsoppdraget er å redusere talet på unge som står utanfor utdanning, samfunns- og arbeidsliv. Kva er det som påverkar god oppvekst? Dette må vi som samfunn jobbe målretta og på tvers av sektorar for å finne ut meir om. Involverte departement vil vere Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kulturdepartementet.
Forskingsrådet er sekretariatet for samfunnsoppdraget i denne utformingsfasen. Vi leier ei operativ gruppe som i februar 2024 skal foreslå organisering og konkrete mål for samfunnsoppdraget frå 2024 og framover. Det vil bli lagt til rette for brei involvering frå samfunnet.

Organisering av samfunnsoppdraget

Operativ gruppe

Operativ gruppe består av representantar frå DOGA, Utdanningsdirektoratet (Udir), Helsedirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Arbeids, og velferdsdirektoratet (AVdir), KS, Barne-, ungdoms –og familiedirektoratet (BufDir), Kulturtanken og Forskingsrådet. Gruppa blir leia av Forskingsrådet.

Mandat for operativ gruppe i utformingsfasen

Sekretariat

Rita Bergersen (leiar), Siv Øverås, Kari Tonhild Aune, Camilla Oftebro, Mette Nygård Smith og Falk Eidsvold Tøien, alle Forskningsrådet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Send oss en e-post med innspill til problemstillinger vi kan jobbe med, eller spørsmål du kan ha om samfunnsoppdraget.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 20:12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.