Instituttsektoren

Forskningsinstituttene skal bidra med forskning av høy kvalitet og relevans for næringsliv, forvaltning og samfunnet ellers. Forskningsrådet har et strategisk ansvar for instituttsektoren der vi i dag gir grunnfinansiering til 33 institutter.

Les om Forskningsrådet og Instituttsektoren

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. januar 2023, 21.15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.