Tidslinje for KI-satsingen i Forskningsrådet

september–oktober 2023

Avklaringsfase

oktober–november 2023

Dialog- og innspillsfase

6. des. 2023

Styreforankring

20. des. 2023

Ekspertgruppen leverer notat

7. feb. 2024

Styrebehandling

5. jun. 2024

Søknadsfrist Nærings-ph.d.

7. jun. 2024

Søknadsfrist obligatorisk skisseutlysning KI-sentre (trinn 1)

15. jan. 2025

Søknadsfrist hovedutlysning KI-sentre (trinn 2)

Juni 2025

Publisering av hvilke sentre som får tildeling (fire–seks sentre)

Tidslinje for KI-satsingen i Forskningsrådet

Abstrakte former i grønt og lilla som ligger oppå hverandre, med lilla bakgrunn

KI-skissene

En oversikt over alle skissene til KI-senter vil bli publisert her cirka 20. juni.

(lenke kommer)

Bakgrunn for KI-satsingen

Forskningsmilliarden skal bidra til større innsikt om hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet. Den skal også gi mer kunnskap om nye digitale teknologier og muligheter for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

Les mer om Regjeringens satsing "Fremtidens databehandling med vekt på kunstig intelligens, digital sikkerhet og samfunnskonsekvenser av den digitale teknologiutviklingen" i lenken under. 

 

Still oss spørsmål og få svar om KI-utlysningene

Har du tenkt til å søke eller delta i en søknad om KI-senter? Meld deg på ett eller flere av de digitale møtene under for å stille spørsmål og få svar fra oss på det dere lurer på.

Du kan også sende oss spørsmål på KI-satsing@forskningsradet.no

Vi samler fortløpende opp svar på ofte stilte spørsmål.

Spørsmål og svar om KI-senterutlysningen

Møteplassar for aktuelle KI-senter-søkjarar

Vi arrangerer og samarbeider om nokre møteplassar både hos oss og eksternt i løpet av 2024. Dette vil gi søkjarar og interessentar moglegheit til å møtast for å diskutere og samarbeide om KI-senter-søknader. Lenkjer og mer informasjon om arrangementa under kjem. 

KI-satsingen har tre hovedspor

Regjeringens satsing på fremtidens databehandling med vekt på kunstig intelligens, digital sikkerhet og samfunnskonsekvenser av den digitale teknologiutviklingen har tre hovedspor:

  1. Samfunnskonsekvenser: Forskning om konsekvenser av kunstig intelligens og annen digital teknologi for samfunnet. Sentrale temaer vil være demokrati, tillit, etikk, økonomi, rettssikkerhet, lovreguleringer, personvern, undervisning og læring, kunst og kultur.
  2. Teknologi: Digitale teknologier som forskningsområde i seg selv, altså forskning på blant annet kunstig intelligens, digital sikkerhet, neste generasjons IKT, nye sensorer og kvanteteknologi.
  3. Innovasjon: Forskning på hvordan digitale teknologier kan brukes til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor og hvordan kunstig intelligens kan brukes i forskningen på mange ulike fagområder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.