Utlysninger

Skattefunn (1 Utlysninger)

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Skisse (1 Utlysninger)

Søknadsfrist
17
jun 2019
Løpende
Søk nå

Skisseutlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet i forkant av den planlagte utlysningen av innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 25.09.2019.

Koordinerings- og støtteaktivitet (1 Utlysninger)

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Formålet med ordningen er å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren og bidrar til å styrke norsk forskning ved å øke kompetansen, utvikle nettverk og styrker dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Internasjonalisering

Innovasjonsprosjekt (5 Utlysninger)

Søknadsfrist
22
mai 2019
Løpende
Søk nå

Denne utlysningen er kun åpen for søkere som etter skisse med frist 10. april er invitert til å søke om forprosjektmidler. Med forprosjektene skal vi kunne fastslå om problemstillingen egner seg godt for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere til at flere bedrifter med liten eller ingen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) tar forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Denne utlysningen er kun for registrering av forprosjekter som er tildelt etter Landbrukets innovasjonscamp.

Mat og landbaserte bioressurser
Søknadsfrist
25
sep 2019

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder.

Transport og mobilitet