Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Viktige datoer

05 nov 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10 nov 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12 nov 2020

Webinar for institutter og helseforetak

November 2020

tlysningsteksten blir komplett i løpet av november

16 des 2020

Åpen for søknad

13 jan 2021

Webinar om søknadsskjemaet

Det er ingen påmelding, bare å logge seg på ved start.

10 feb 2021

Søknadsfrist

01 jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30 nov 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 358 600 000
Tildelte midler
Kr 46 300 000
Mottatte søknader
93
Innvilgede søknader
12

Innvilgede søknader