Gjennomført
Se Resultat

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Viktige datoer

5. nov. 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10. nov. 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12. nov. 2020

Webinar for institutter og helseforetak

November 2020

tlysningsteksten blir komplett i løpet av november

16. des. 2020

Åpen for søknad

13. jan. 2021

Webinar om søknadsskjemaet

10. feb. 2021

Søknadsfrist

1. jul. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 358 600 000
Tildelte midler
Kr 46 300 000
Mottatte søknader
93
Innvilgede søknader
12
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
326311Norsk senter for menneskerettigheterThe law of the land. A legal study of land concentration, violence and racism in the AndesN/AN/A24.06.2021
326003Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNUPhenotypic Drug Screening to support personalized medicine for colorectal cancer.N/AN/A24.06.2021
325651NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTETCredit and creditability - a new approach to Norwegian economic history c. 1250-1570N/AN/A24.06.2021
325628Oslo Universitetssykehus HFUNLOCKING THE POTENTIAL OF PRECISION MEDICINE TO PROMOTE DRUG SENSITIVITY IN LUNG CANCERN/AN/A24.06.2021
325509Institutt for arkeologi og kulturhistorieMoving archaeology to a 4d-science: A novel interdisciplinary approach to the study of resilience in prehistoric marine coastal environmentsN/AN/A24.06.2021
324602Institutt for lingvistiske og nordiske studierA Digital Edition and Analysis of the Auraicept na nÉcesN/AN/A24.06.2021
324293Institutt for kultur- og språkvitenskapNuclear Nordics: Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990sN/AN/A24.06.2021
324276Institutt for kriminologi og rettssosiologiCriminalized Peace: Are Transnational Crime-Fighting and Peace Processes Compatible?N/AN/A24.06.2021
325345Institute for Energy TechnologyChromium (II) and copper (II) fluoroperovskites - Jahn-Teller active materialsN/AN/A24.06.2021
324859Fysisk instituttLIPS: The Lifetimes of Ionospheric Plasma StructuresN/AN/A24.06.2021
324674SIMULA RESEARCH LABORATORY ASAutoCSP: Self-Supervised Neuro-Symbolic Solvers for Constraint SatisfactionN/AN/A24.06.2021
324301NTNU, Department of Geoscience and PetroleumUnravelling redox variations and natural H2 formation in subduction zones through rock magnetismN/AN/A24.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.