Formål

Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder, og søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Viktige datoer

September 2020

Alle maler blir tilgjengelige

05. nov 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10. nov 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12. nov 2020

Webinar for institutter og helseforetak

November 2020

Utlysningsteksten blir komplett i løpet av november

16. des 2020

Åpen for søknad

13. jan 2021

Webinar om søknadsskjemaet

Det er ingen påmelding, bare å logge seg på ved start.

10. feb 2021

Søknadsfrist

01. jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Resultatene for stort, tverrfaglig Forskerprosjekt omfatter ikke Fellesløft IV som blir ferdigstilt først til høsten.

Søkt beløp
Kr 455 800 000
Tildelte midler
Kr 72 700 000
Mottatte søknader
188
Innvilgede søknader
3

Innvilgede søknader