Dette består kontrakten av

Kontrakten består av et avtaledokument, prosjektbeskrivelsen og Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Generelle vilkår fra og med 1. januar 2021:

Kontrakten får dere i svarbrevet fra oss. Den følger en kontraktsmal og skal minst bestå av disse dokumentene:

 • Avtaledokument - beskriv de spesifikke betingelsene knyttet til tildelingen, slik som
  • prosjektets mål
  • prosjektledelse
  • budsjett
  • finansiering
  • fremdriftsplan
  • rapportering
 • Prosjektbeskrivelse - sendes oss sammen med den endelige versjonen av søknaden, etter at søknaden er revidert.
 • Generelle vilkår for FoU-prosjekter - dette er Forskningsrådets standardvilkår og gjelder for alle FoU-prosjekter, dersom ikke annet er avtalt.

Dersom det er konflikt mellom dokumentene, vil avtaledokumentet ha forrang.

Justering av de generelle vilkårene for FoU-prosjekter

Forskningsrådet justerer de generelle vilkårene for FoU-prosjekter når det er behov for det. Det er de generelle vilkårene som gjaldt da dere søkte om midler som gjelder for hele perioden prosjektet varer.

De generelle vilkårene for 2021 på bokmål, nynorsk og engelsk.

Tidligere generelle vilkår

Her finner dere tidligere versjoner av Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår (GK).

Dere avgjør selv om kontrakten skal skrives på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.