Her er områdene vi jobber med innenfor åpen forskning:

  • Medvirkning, involvering og folkeforskning
  • Vurdering av forskning og forskere
  • Tilgjengeliggjøring av forskningsdata
  • Datainfrastruktur og European Open Science Cloud
  • Åpen publisering og plan S

Forskningsrådet jobber for at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem. Fra 2021 skal artikler fra prosjekter med finansiering fra oss gjøres umiddelbart tilgjengelige.

Her finner du informasjon om hvordan du tilfredsstiller våre krav til åpen publisering.

Forskningsrådets policy for åpen tilgang til forskningsdata skal bidra til at forskningsdata er tilgjengelige for relevante brukere, på like betingelser og til lavest mulig kostnad. Prosjekter med finansiering fra oss som håndterer data skal lage en datahåndteringsplan.

Her finner du veiledning til god datahåndtering og hva en datahåndteringsplan bør inneholde.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.