Gjennomført
Se Resultat

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Viktige datoer

05. nov 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10. nov 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12. nov 2020

Webinar for institutter og helseforetak

16. des 2020

Åpen for søknad

13. jan 2021

Webinar om søknadsskjemaet

Det er ingen påmelding, bare å logge seg på ved start.

17. feb 2021

Søknadsfrist

Juni 2021

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

01. jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart. Prosjekter som ikke er startet opp innen denne datoen kan miste eventuell innvilget støtte.

30. nov 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Hvis du ikke finner søknaden din på listen nedenfor, betyr dette dessverre at prosjektet ikke har mottatt midler i denne runden. Administrasjonen jobber med å få ut skriftlig vurdering av alle søknader og du bør motta din i løpet av noen få uker.

Søkt beløp
Kr 888 000 000
Tildelte midler
Kr 262 800 000
Mottatte søknader
72
Innvilgede søknader
22

Innvilgede søknader