Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningen, aktuelle tema og tilgjengelige midler vil bli annonsert fortløpende høsten 2020.

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Viktige datoer

06 jan 2021

Åpen for søknad

17 feb 2021

Søknadsfrist

01 jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30 nov 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Utlysningen retter seg mot prosjekter som utvikler forskningskompetanse og -kapasitet i forskningsmiljøene på områder der samarbeidspartnerne mener dette er strategisk viktig for sektoren eller bransjen. Et viktig krav i denne utlysningen er at samarbeidspartnerne til sammen må kontantfinansiere minimum 20 prosent av forskningsorganisasjonenes kostnader. I tillegg må samarbeidspartnerne bidra med egeninnsats knyttet til å definere prosjektet, oppfølging underveis og i spredning av resultater.

I disse prosjektene skal alle midlene fra Forskningsrådets gå til forskningsorganisasjonene, til deres ikke-økonomiske aktivitet. Det tildeles ikke statsstøtte til samarbeidspartnerne i disse prosjektene, verken direkte eller indirekte.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer høsten 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer høsten 2020.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Hav

Petroleum