Gjennomført
Se Resultat

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Viktige datoer

5. nov. 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10. nov. 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12. nov. 2020

Webinar for institutter og helseforetak

16. des. 2020

Åpen for søknad

13. jan. 2021

Webinar om søknadsskjemaet

17. feb. 2021

Søknadsfrist

Juni 2021

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

1. jul. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2021

Seneste tillatte prosjektstart. Prosjekter som ikke er startet opp innen denne datoen kan miste eventuell innvilget støtte.

30. nov. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om søknadsresultatene

Hvis du ikke finner søknaden din på listen nedenfor, betyr dette dessverre at prosjektet ikke har mottatt midler i denne runden. Administrasjonen jobber med å få ut skriftlig vurdering av alle søknader og du bør motta din i løpet av noen få uker.

Søkt beløp
Kr 888 000 000
Tildelte midler
Kr 262 800 000
Mottatte søknader
72
Innvilgede søknader
22
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
327024SINTEF ENERGI ASINTERPORT - Integrated energy systems in portsN/AN/A22.06.2021
327009SINTEF ASSafe Hydrogen Fuel Handling and Use for Efficient Implementation 2N/AN/A22.06.2021
326809SINTEF ASElectrolyser 2030- Cell and stack designsN/AN/A22.06.2021
326802NORCE Teknologi/Energi AGDERElectrical Conditions in Submerged Arc Furnaces - Identification and ImprovementN/AN/A22.06.2021
326769INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKKHydrogen Pathways 2050 - Transition of the Norwegian society and value creation from exportN/AN/A22.06.2021
326657Institutt for materialteknologiLow Energy Anodes for Sustainable ElectrowinningN/AN/A22.06.2021
326581Institutt for materialteknologiReduced energy consumption by increased reduction volumeN/AN/A22.06.2021
326891SINTEF COMMUNITY AVD OSLOCoincidence factors and methodology for estimating peak load for buildingsN/AN/A22.06.2021
326866INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKKLongLife: in situ conversion alloying anode materials for long lifetime, high-energy density batteriesN/AN/A22.06.2021
326673Institutt for elektro, IT og kybernetikkSystem optimization between power producer and grid owners for more efficient system services.N/AN/A22.06.2021
326654SINTEF OCEAN ASCyber-physical empirical methods for lattices of marine structuresN/AN/A22.06.2021
324077INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKKMoreIsLess – design of electrodes for Li-ion batteries with optimized balance of energy and powerN/AN/A22.06.2021
326965Institutt for geovitenskapA Renaissance of Central North Sea Salt Tectonics and implications for Hydrocarbon Prospectivity in Underexplored Permian-Triassic intervalsN/AN/A22.06.2021
326876RISE PFI ASLignoWax – Green Wax Inhibitors and Production Chemicals based on LigninN/AN/A22.06.2021
326834Institutt for bygg- og miljøteknikkRisk of sea ice and icebergs for field development in the Southwestern Barents SeaN/AN/A22.06.2021
326725SINTEF ENERGI ASClean Offshore Heat and Power HubN/AN/A22.06.2021
326717SINTEF DIGITALCybersecurity Barrier ManagementN/AN/A22.06.2021
326711SINTEF ASMultiFlow SUITE: Smart Utilization of Data for CondItion Monitoring, Operational OpTimization, and Tie-in DEsignN/AN/A22.06.2021
326676SINTEF DIGITALMAS – Meaningful Human Control in autonomy/digitalization of safety critical systemsN/AN/A22.06.2021
326635AKVAPLAN NIVA AS HOVEDKONTORPolar Front ecosystem studies using novel autonomous technologies: Knowledge for environmental management and assessing ecological riskN/AN/A22.06.2021
326624NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUPhenomenological study of unstable two-phase CO2 flow in a pipeline systemN/AN/A22.06.2021
326580NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASAutomated Well Monitoring and ControlN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.