Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningen, aktuelle tema og tilgjengelige midler vil bli annonsert fortløpende høsten 2020. Det forventes tematisk god bredde på utlysningen.

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Viktige datoer

06 jan 2021

Åpen for søknad

17 feb 2021

Søknadsfrist

01 jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30 nov 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Utlysningen retter seg mot samarbeidsprosjekter hvor samarbeidspartnerne deltar aktivt i de deler av prosjektet der deres innsats er avgjørende for prosjektets gjennomføring og resultat.

Utlysningen vil sette krav til hvor stor andel medvirkning fra samarbeidspartnerne som skal inngå i prosjektets budsjett og hvorvidt denne innsatsen kan dekkes av Forskningsrådets støtte. Når foretak er samarbeidspartnere vil støtten som går til disse være underlagt statsstøtteregelverket.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer høsten 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer høsten 2020.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Hav

Helse

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Muliggjørende teknologier

Utdanning og kompetanse

Velferd, kultur og samfunn