Gjennomført
Se Resultat

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Viktige datoer

05. nov 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10. nov 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12. nov 2020

Webinar for institutter og helseforetak

16. des 2020

Åpen for søknad

13. jan 2021

Webinar om søknadsskjemaet

Det er ingen påmelding, bare å logge seg på ved start.

17. feb 2021

Søknadsfrist

Juni 2021

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

01. jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart. Prosjekter som ikke er startet opp innen denne datoen, kan miste eventuell innvilget støtte.

30. nov 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Hvis du ikke finner søknaden din på listen nedenfor, betyr dette dessverre at prosjektet ikke har mottatt midler i denne runden. Administrasjonen jobber med å få ut skriftlig vurdering av alle søknader og du bør motta din i løpet av noen få uker.

Søkt beløp
Kr 5 075 000 000
Tildelte midler
Kr 1 033 000 000
Mottatte søknader
385
Innvilgede søknader
76

Innvilgede søknader

Prosjektnr.
Prosjektnr. 326746
Prosjektnr. 327055
Prosjektnr. 326956
Prosjektnr. 326896
Prosjektnr. 326888
Prosjektnr. 326825
Prosjektnr. 326814
Prosjektnr. 326784
Prosjektnr. 326767
Prosjektnr. 326764
Prosjektnr. 326743
Prosjektnr. 326728
Prosjektnr. 326701
Prosjektnr. 326688
Prosjektnr. 326686
Prosjektnr. 326600
Prosjektnr. 326946
Prosjektnr. 326941
Prosjektnr. 326873
Prosjektnr. 326813
Prosjektnr. 326799
Prosjektnr. 326797
Prosjektnr. 326667
Prosjektnr. 326633
Prosjektnr. 326607
Prosjektnr. 326589
Prosjektnr. 327005
Prosjektnr. 326992
Prosjektnr. 326988
Prosjektnr. 326968
Prosjektnr. 326932
Prosjektnr. 326917
Prosjektnr. 326907
Prosjektnr. 326881
Prosjektnr. 326819
Prosjektnr. 326811
Prosjektnr. 326793
Prosjektnr. 326773
Prosjektnr. 326744
Prosjektnr. 326732
Prosjektnr. 326727
Prosjektnr. 326661
Prosjektnr. 326650
Prosjektnr. 326574
Prosjektnr. 327010
Prosjektnr. 327056
Prosjektnr. 327047
Prosjektnr. 327013
Prosjektnr. 326980
Prosjektnr. 326976
Prosjektnr. 326975
Prosjektnr. 326900
Prosjektnr. 326879
Prosjektnr. 326874
Prosjektnr. 326861
Prosjektnr. 326647
Prosjektnr. 326585
Prosjektnr. 326758
Prosjektnr. 326710
Prosjektnr. 326679
Prosjektnr. 326609
Prosjektnr. 326984
Prosjektnr. 326803
Prosjektnr. 327059
Prosjektnr. 327022
Prosjektnr. 326979
Prosjektnr. 326947
Prosjektnr. 326914
Prosjektnr. 326857
Prosjektnr. 326846
Prosjektnr. 326843
Prosjektnr. 326740
Prosjektnr. 326735
Prosjektnr. 326645
Prosjektnr. 326641
Prosjektnr. 326985