Gjennomført
Se Resultat

Formål

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Viktige datoer

September 2020

Alle maler blir tilgjengelige

05. nov 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10. nov 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12. nov 2020

Webinar for institutter og helseforetak

November 2020

tlysningsteksten blir komplett i løpet av november

16. des 2020

Åpen for søknad

13. jan 2021

Webinar om søknadsskjemaet

Det er ingen påmelding, bare å logge seg på ved start.

10. feb 2021

Søknadsfrist

01. jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 4 213 600 000
Tildelte midler
Kr 433 700 000
Mottatte søknader
540
Innvilgede søknader
55

Innvilgede søknader