Forskerprosjekt for fornyelse

Formål

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Viktige datoer

September 2020

Alle maler blir tilgjengelige

05 nov 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10 nov 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12 nov 2020

Webinar for institutter og helseforetak

November 2020

Utlysningsteksten blir komplett i løpet av november

16 des 2020

Åpen for søknad

13 jan 2021

Webinar om søknadsskjemaet

Det er ingen påmelding, bare å logge seg på ved start.

10 feb 2021

Søknadsfrist

01 jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30 nov 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 17 914 500 000
Tildelte midler
Kr 2 167 900 000
Mottatte søknader
1600
Innvilgede søknader
191

Innvilgede søknader