Forskningsrådets hydrogensatsing

Sikker og bærekraftig produksjon og bruk av hydrogen får gode finansieringsmuligheter. Satsingen omfatter ren hydrogen, det vil si hydrogen fra fornybar energi eller fra fossil energi med CO2-håndtering.

Satsingen omfatter hele verdikjeden – det vil si nye utfordringer og løsninger for sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon, transport, lagring, distribusjon og bruk av ren hydrogen.

Aktuelle forskningstemaer

Produksjon av

 • ren hydrogen; det vil si hydrogen fra fornybar energi eller fra fossil energi med CO2-håndtering
 • ammoniakk eller LOHC/hydrogenolje fra ren hydrogen

Lagring, transport og distribusjon av hydrogen

For eksempel

 • komprimering
 • flytendegjøring
 • transport med fartøy/kjøretøy og transport i rør

Bruk av ren hydrogen i industrielle prosesser

For eksempel

 • produksjon av kunstgjødsel
 • raffinering av petroleum og annen kjemisk industri
 • bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel
 • bruk av hydrogen til høytemperatur industrielle prosesser

Bruk av ren hydrogen eller annet hydrogenbasert drivstoff

Bruk innen transport på områder hvor hydrogen har en mulighet for å bli en konkurransedyktig løsning i fremtiden, for eksempel

 • maritim transport som krever en lang rekkevidde og stort energiforbruk
 • tunge kjøretøy og annet maskineri som trenger som trenger lang rekkevidde og stort energiforbruk
 • luftfart

Andre aspekter knyttet til hydrogen som energibærer

For eksempel

 • brann- og eksplosjonssikkerhet
 • miljøkonsekvenser, bærekraft og LCA
 • forretningsmodeller, tekno-økonomiske analyser og systemkunnskap
 • reguleringer, virkemidler og samfunnsaksept

Satsingen innebærer at ENERGIX, CLIMIT og PETROMAKS vil samarbeide om finansiering av prosjekter som omhandler tematikk som spenner over programmenes ansvarsområder.

Satsingen innebærer også samarbeid med Enova og andre virkemiddelaktører. Les mer om dette på sidene til Enova (lenken åpnes i nytt vindu): HEILO – Hydrogen som energibærer for lavutslipp og omstilling.

Hvem kan søke og hvordan søker jeg?

Satsingen er åpen for søknader både fra forskningsmiljøer og næringslivet.

Her kan du se hvilke utlysninger som er aktuelle, og gå rett til den aktuelle temateksten i utlysningen:

Før du går i gang

 • les hele utlysningsteksten og kravene som stilles til de ulike prosjekttypene nøye
 • bruk malen for den aktuelle utlysningen - dette varierer fra søknadstype til søknadstype
 • legg ved de obligatoriske vedleggene - dette varierer også fra søknadstype til søknadstype

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.