Porteføljeplan for Hav

Prioriteringer

Bærekraft er den viktigste prioriteringen i porteføljeplanen, og gir ramme, kontekst og mål for alle de andre prioriteringene. Denne overordnede prioriteringen betyr at økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig bærekraft vil være et gjennomgående prinsipp og dimensjon på tvers av de utfordringene som porteføljen skal bidra til å løse.

Det er et mål for porteføljen å forene mulige interessemotsetninger/målkonflikter i størst mulig grad gjennom involvering, samarbeid, kunnskapsbaserte løsninger og innovasjoner. Det må utvikles kunnskap for tiltak og virkemidler for å omstille eksisterende forvaltning og næringsliv, for samarbeid på tvers av sektorer og med nye aktører, og for mulig radikal omstilling, transformasjon og innovasjon. Dette vil være nødvendig for å løse sammensatte utfordringer og åpne for nye muligheter i ressursforvaltning og næringsliv for en grønn omstilling av samfunnet og en bærekraftig utvikling for alle, og slik at havnæringene blir en viktig del av det grønne skiftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.